Permanent uppehållsrätt

Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Du har normalt permanent uppehållsrätt om du vistats lagligt i Sverige i fem år utan uppehåll. Du kan ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt hos Migrationsverket. Du som är medborgare i Schweiz omfattas inte av denna regel.

Exempel - Charlotte har varit i Sverige i sex år

Charlotte flyttade till Sverige från Storbritannien för sex år sedan och hon har ett intyg om permanent uppehållsrätt från Migrationsverket. Hon ska nu studera vid Harvard University i USA och ansöker därför om studiemedel. Eftersom Charlotte har permanent uppehållsrätt i Sverige, har hon grundläggande rätt till studiestöd.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är EU/EES-medborgare och är eller har varit arbetstagare eller egenföretagare. Då måste även något av följande stämma för dig:

  • Du har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige under det senaste året. Du har också bott här i minst tre år utan avbrott.
  • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre arbeta. Du har också bott här i minst två år utan avbrott.
  • Du har arbetat i Sverige men kan inte längre göra det på grund av exempelvis en arbetsolycka eller yrkesskada som ger rätt till ersättning.
  • Du har bott och arbetat i Sverige i minst tre år och bor kvar här i dag, men du arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du kan också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en person som uppfyller någon av punkterna ovan. Det kan du även få om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när han eller hon arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste två åren och avlidit på grund av en arbetsolycka eller yrkesskada.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att du uppfyller bosättningskravet och att utbildningen ger rätt till studiestöd.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16