Bilageguiden för utlandsansökan

Vilka bilagor ska du skicka in?

Börja om

Ska du läsa en språkkurs?

Börja om

Ska du studera på ett utbytesprogram?

Börja om

Ska du börja en ny utbildning?

Börja om

Får du poäng (credits, ECTS) på dina kurser?

Börja om

Ska du söka lån för undervisningsavgifter?

Börja om

Har du fått studiemedel förut?

Börja om

Studerade du utomlands när du senast fick studiemedel?

Börja om

Skicka in följande bilagor:

CSN:s blankett Intyg om språkkurs CSN:s blankett Intyg om deltagande i utbytesprogram Ett antagningsbevis som visar att du är antagen En kopia på dina studieresultat från tidigare utlandsstudier En studieplan som tydligt visar vilka kurser som ingår i utbildningen En bilaga som visar dina studietider Ett intyg eller kvitto som styrker kostnader
  • CSN:s blankett Intyg om språkkurs (5509 på engelska, 5513 på italienska). Skolan ska fylla i blanketten.
  • Rapporterar din skola till CSN via Ladok, behöver du inte skicka in något intyg om ditt utbyte. Annars ska du skicka in CSN:s blankett Intyg om deltagande i utbytesprogram (5524W). Kontakta skolan för att ta reda på om de använder Ladok.
  • Ett antagningsbevis som visar vilken utbildning du är antagen till samt när den börjar, vilken examen du ska läsa till och om du studerar på heltid eller deltid.
  • En kopia på dina studieresultat från tidigare utlandsstudier.
  • En studieplan som visar vilka kurser som ingår i utbildningen, för varje termin och för hela utbildningen.
  • En bilaga som visar dina studietider (start- och slutdatum samt lov). Exempelvis en utskrift från skolans webbplats eller en kopia från kurskatalogen.
  • Personligt intyg på kostnaden för undervisningsavgiften. Det ska framgå vilken tidsperiod den gäller, vad som ingår i avgiften samt när den ska betalas. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.