Nedsättning av körkortslånet – Betala mindre under en tid

Om du har svårt att betala på ditt körkortslån kan du ansöka om att betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning och det kan du ansöka om du har låg inkomst. Om du får nedsättning innebär det att du får betala tillbaka på ditt körkortslån under en längre tid.

När du kan få nedsättning (betala mindre)

Om du har svårt att betala tillbaka kan du ansöka om att få nedsättning (betala mindre under en tid). Du kan ansöka om nedsättning på grund av låg inkomst.

Låg inkomst

Med låg inkomst menar vi låga beskattningsbara inkomster från tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Det kan vara exempelvis:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsstöd från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av hus
 • ränta
 • aktieutdelning

Vi räknar på din sammanlagda inkomst för hela året

Du ska räkna med inkomster för hela året både från Sverige och från utlandet. Inkomster från utlandet ska du beräkna enligt de skatteregler som gäller i det land där du bor.

Nedsättning på grund av låg inkomst

Du kan ansöka om att få nedsättning om du har låg inkomst. Du kan tidigast ansöka om nedsättning av ditt årsbelopp för 2024 när du får din avisering om att betala i januari 2024.

Vi räknar då ut ett nytt årsbelopp utifrån din beräknade sammanlagda inkomst under betalningsåret. Du kan få ditt årsbelopp nedsatt till 3 procent av din inkomst. Det innebär att du ska ha en årsinkomst som understiger 120 000 kronor för att kunna få betala mindre varje månad.

Om din inkomst ändras

Om du tidigare har sökt om att få betala mindre under 2024 och din inkomst ändras under året, ska du göra en inkomständring i Mina sidor. Du kan ändra din inkomst flera gånger.

Ditt årsbelopp kan inte bli lägre än det belopp du redan betalat för året. Tänk därför på att skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Vi kontrollerar din inkomst i efterhand

Två år efter betalningsåret kontrollerar vi din inkomst. Om du betalat för lite måste du betala in mer pengar till oss.

Kontroll av inkomst

Uppdaterad: 2024-02-20
Hjälpte den här sidan dig?