Hoppa till innehåll

Börja studera igen när du har lån

Ska du börja studera igen och har studielån sedan tidigare? Här ser du vad som gäller och vad du kan göra om du väntar på beslut om studiemedel och har ett belopp som ska betalas snart.

Studera igen – med studiemedel

Du behöver vanligtvis inte betala något på lånet under den tid du studerar med studie­medel. När du får nya studie­medel ser vi till att du inte behöver betala på lånet under den perioden.

Om du har obetalda belopp på ditt lån sedan tidigare ska du betala dessa belopp även om du studerar med studiemedel.

Om du har återkrav ska du även betala av dessa.

Studera igen – utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel får du inte automatiskt ett mindre belopp att betala. Då kan du ansöka om att betala mindre med hänsyn till inkomsten.

Obetalda belopp eller återkrav

Om du har obetalda belopp på ditt lån sedan tidigare eller återkrav måste du betala dem även om du studerar.

Om du har ett belopp som du ska betala snart

Det som står på din betalnings­plan gäller tills vi beslutat om att du får ett lägre belopp att betala på grund av studier.

Vänta och se om beslutet om att betala mindre hinner komma före sista betalnings­datumet. I beslutet står det om du behöver betala beloppet eller inte.

Om beslutet inte hinner komma innan förfallo­dagen, så kan du flytta fram din betalning en månad. Det kan du göra i Mina sidor.

Beslutet med senaste datum gäller

Ibland hinner vi skicka ut beslut om att betala mindre innan du har fått ditt års­besked vid års­skiftet. Titta då på datumen för års­beskedet och beslutet. Det är alltid beslutet med det senaste datumet som gäller.

Doktorand eller går officers­utbildning

Du kan få ett lägre belopp att betala på grund av dina studier om du är doktorand eller går en officersutbildning.

Doktorand

Du kan få ett lägre belopp att betala om du får utbildnings­bidrag för doktorander. Det gäller endast om du har haft detta före 1 juli 2017, och som längst till och med juni 2022.

För att få ett lägre belopp att betala måste du ansöka om det. Sista ansöknings­dag är 30 november året efter betalnings­året. Skicka med ett intyg från högskolan eller utbildningsanordnaren som visar att du får utbildningsbidrag och även din utbildningstid.

Officersutbildning

Du kan få ett lägre belopp att betala om du deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

För att få ett lägre belopp att betala måste du ansöka om det. Sista ansöknings­dag är 30 november året efter betalnings­året. Du måste styrka utbildnings­tiden med ett intyg från högskolan eller utbildningsanordnaren.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-12
Hjälpte den här sidan dig?
eller