Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Lärlingsersättning

Du kan få lärlingsersättning från CSN om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Här hittar du information om villkor, hur du ansöker och vad som är bra att tänka på.

Vad är lärlingsersättning?

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden under den tid du studerar.

Du kan få lärlingsersättning om du går på någon av dessa utbildningar:

 • en gymnasial lärlingsutbildning
 • en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram där mer än hälften av utbildningen är på en arbetsplats.

Du kan inte få lärlingsersättning på dessa utbildningar:

 • lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan
 • gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats
 • lärlingsutbildningar utanför Sverige.

Krav för att få lärlings­ersättning

Du måste ha rätt till studiehjälp, det vill säga studiebidrag, för att kunna få lärlings­ersättning. Det innebär bland annat att du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp. Du måste även läsa på heltid. 

Det finns även fler krav du behöver känna till:

Åldersgräns

Du kan få lärlingsersättning till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.

För utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du uppfylla särskilda villkor för att ha rätt till svensk studiestöd.

Kravet på utbildningskontrakt har tagits bort

Det tidigare kravet på att lämna in utbildningskontraktet till CSN har tagits bort. Utbildningskontraktet behöver därför inte skickas in till CSN när du ansöker om lärlingsersättning för studier från och med höstterminen 2018.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad. Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

Utbetalningsdatum

CSN betalar ut lärlingsersättningen den sista vardagen i månaden. Under läsåret 2018/19, får du normalt lärlingsersättningen följande datum:

 • 28 september 2018
 • 31 oktober 2018
 • 30 november 2018
 • 28 december 2018
 • 31 januari 2019
 • 28 februari 2019
 • 29 mars 2019
 • 30 april 2019
 • 31 maj 2019

Vi betalar ut pengarna när skolan har rapporterat till oss att du studerar på heltid.

Ansök om lärlingsersättning

Beställ ansökningsblanketten här på webbplatsen. För läsåret 2018/19 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2019.

Du behöver inte skicka med något utbildningskontrakt

I ansökningsblanketten för läsåret 2018/19 står det att du ska skicka med ett utbildningskontrakt, men det behöver du inte göra eftersom reglerna har ändrats. Vi har inte hunnit ändra det i blanketten än.

Anmäl ändringar

Har du bytt eller avbrutit din utbildning? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din lärlingsersättning. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till. Om vi betalar ut pengar du inte hade rätt till kan det hända att du får ett återkrav.

Så anmäler du ändringar

Anmäl till CSN om du:

 • slutar studera
 • byter skola
 • minskar studieomfattning från heltid till deltid
 • byter utbildning
 • börjar få lärlingslön.

Anmäl ändringar till CSN på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare eller förmyndare skriva under blanketten. Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under blanketten själv.

Det händer efter ändringen

När CSN har fått en anmälan om ändring, fattar vi ett nytt beslut om din lärlingsersättning. Det kan innebära något av följande:

 • du får inte några fler utbetalningar
 • du får mindre pengar resten av vårterminen
 • du måste betala tillbaka pengar (återkrav)
 • du får mer pengar.

Tänk på att du är skyldig att se till att CSN har rätt uppgifter om dig. Den som lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändringar kan bli polisanmäld.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-11-22
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tack för ditt svar!

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul