Jump to content

Med anledning av coronapandemin

Här hittar du information om vad som gäller i samband med coronapandemin. Om du saknar poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under coronapandemin, då kommer vi att ta hänsyn till det.

Om du blir sjuk eller behöver vabba

Det är viktigt att du anmäler om du blir sjuk eller om du behöver vabba och inte kan studera. Då kan vi nämligen ta hänsyn till det när vi prövar dina studieresultat. Dessutom räknas inte veckorna med studiemedel som använda. Detta gäller inte bara covid-19, utan även andra sjukdomar.

Sjuk

Vård av barn

Fribeloppet för 2022

Fribeloppet inom studiemedlen är borttaget till och med den 30 juni 2022. Att fribeloppet är borttaget innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2022.

Efter den 30 juni 2022 återgår det till ordinarie regler för fribeloppet. Tänk på att om du arbetar i juni och lönen betalas ut i juli, så räknas den som inkomst för andra kalenderhalvåret. Den kan därför påverka din rätt till studiemedel under hösten 2022.

Inkomst och fribelopp

Om dina studieresultat påverkats av coronapandemin

Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under coronapandemin eller för att du inte kunnat delta på en tentamen, kan vi ta hänsyn till det. Men du behöver ha någon form dokumentation som visar vad som har hänt.

Om studieresultaten inte räcker

Om du ska studera utomlands

Hur påverkas studiemedlen om studiestarten flyttas fram eller om skolan stänger? Eller om du inte vill gå till skolan på grund av smittrisk?

Utlandsstudier med studiemedel

För dig som läser på gymnasiet

Studiebidraget, extra tillägget och lärlingsersättningen påverkas inte om din skola har undervisning på distans på grund av coronapandemin. De betalas ut som vanligt. Däremot kan inackorderingstilllägget påverkas ifall du säger upp din bostad på studieorten.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige

Om du har svårt att betala på ditt studielån

Om du har förlorat din inkomst och har svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att få betala mindre under en tid. Har du tillfälligt svårt att betala kan du själv flytta fram en betalning i Mina sidor.

Svårt att betala

Om du har svårt att betala på ditt hemutrustningslån

Har coronapandemin påverkat din inkomst så att du har svårt att betala på ditt hemutrustningslån? Då kan du ansöka om att få betala mindre eller att inte betala något alls (anstånd) under ett kalenderår.

Betala tillbaka hemutrustningslån

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2022-02-03
Hjälpte den här sidan dig?