Hoppa till innehåll

Fribelopp

När du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd kan du samtidigt ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiestödet påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Här kan du se beloppen för 2021. Under 2020 är fribeloppet borttaget på grund av coronakrisen.

Fribelopp för 2020

I ditt beslut om studiemedel eller studiestartsstöd kan du se ditt fribelopp. Du kan också se det i Mina sidor eller i CSN:s app, efter att vi har fattat beslut om din ansökan.

Med anledning av coronakrisen så är fribeloppet borttaget under 2020. Från 2021 gäller de ordinarie reglerna för fribelopp.

I besluten har vi inte kunnat ta bort uppgiften om fribelopp på grund av tekniska skäl. Det kommer därför stå att ditt fribelopp för 2020 är 500 000 kronor. Även om du skulle tjäna mer än detta så påverkar det inte hur mycket bidrag och lån du kan få.

Om du ansöker för både hösten 2020 och våren 2021

För höstens studier 2020 gäller de tillfälliga reglerna med att fribeloppet är borttaget och för studier som börjar under 2021 gäller de ordinarie reglerna för fribelopp.

Fribeloppet beräknas per kalenderhalvår, januari–juni eller juli–december. Om du har högre inkomst än fribeloppet så har du inte rätt till lika mycket bidrag och lån. Tänk på att lönen räknas till det kalenderhalvår då den betalas ut. Det innebär att om du får decemberlönen för 2020 utbetald i januari, så räknas den inkomsten till första kalenderhalvåret 2021.

Fribeloppet är detsamma om du har både bidrag och lån eller bara bidragsdelen.

Fribelopp för 2021

Här nedan kan du se fribeloppen för 2021 när det gäller studiemedel och studiestartsstöd.

Studiemedel

För heltidsstudier med studiemedel under 20 veckor (en vanlig termin) är fribeloppet 86 782 kronor under ett kalenderhalvår.

Studerar du istället med studiestartsstöd under samma period är fribeloppet 71 680 kronor.

Ett kalenderhalvår är januari–juni eller juli–december.

Fribelopp för 2021, studiemedel
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2021.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

179 842

180 918

182 084

2

175 229

177 462

179 780

3

170 617

174 006

177 476

4

166 005

170 550

175 172

5

161 392

167 095

172 868

6

156 780

163 639

170 565

7

152 167

160 183

168 261

8

147 555

156 727

165 957

9

142 942

153 272

163 653

10

138 330

149 816

161 349

11

133 717

146 360

159 045

12

129 105

142 904

156 742

13

124 493

139 448

154 438

14

119 880

135 993

152 134

15

115 268

132 537

149 830

16

110 655

129 081

147 526

17

106 043

125 625

145 222

18

101 430

122 170

142 919

19

96 818

118 714

140 615

20

92 205

115 258

138 311

21

87 593

111 802

136 007

22

82 981

108 347

133 703

23

78 368

104 891

131 399

24

73 756

101 435

129 095

25

69 143

97 979

126 792

26

64 531

94 524

124 488


Regeringen har tagit bort fribeloppet för studiemedel under 2020 på grund av coronakrisen. I tabellen ser du de fribelopp som var tänkt att gälla för 2020.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

178 708

179 777

180 936

2

174 125

176 343

178 647

3

169 542

172 909

176 358

4

164 958

169 475

174 068

5

160 375

166 041

171 779

6

155 792

162 607

169 490

7

151 208

159 173

167 200

8

146 625

155 739

164 911

9

142 041

152 306

162 622

10

137 458

148 872

160 332

11

132 875

145 438

158 043

12

128 291

142 004

155 754

13

123 708

138 570

153 464

14

119 125

135 136

151 175

15

114 541

131 702

148 886

16

109 958

128 268

146 596

17

105 374

124 834

144 307

18

100 791

121 400

142 018

19

96 208

117 966

139 728

20

91 624

114 532

137 439

21

87 041

111 098

135 150

22

82 458

107 664

132 860

23

77 874

104 230

130 571

24

73 291

100 796

128 282

25

68 707

97 362

125 993

26

64 124

93 928

123 703


Fribelopp för 2019, studiemedel
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiemedel du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2019.

Antal veckor med studiemedel per kalenderhalvår

Heltid

75 %

50%

1

175 686

176 737

177 876

2

171 180

173 361

175 625

3

166 674

169 985

173 375

4

162 168

166 609

171 124

5

157 662

163 233

168 874

6

153 157

159 857

166 623

7

148 651

156 481

164 372

8

144 145

153 105

162 122

9

139 639

149 730

159 871

10

135 133

146 354

157 621

11

130 627

142 978

155 370

12

126 121

139 602

153 119

13

121 616

136 226

150 869

14

117 110

132 850

148 618

15

112 604

129 474

146 368

16

108 098

126 098

144 117

17

103 592

122 722

141 866

18

99 086

119 346

139 616

19

94 581

115 971

137 365

20

90 075

112 595

135 115

21

85 569

109 219

132 864

22

81 063

105 843

130 613

23

76 557

102 467

128 363

24

72 051

99 091

126 112

25

67 545

95 715

123 862

26

63 040

92 339

121 611


Studiestartsstöd

Fribelopp för 2021, studiestartsstöd
Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid. Gäller för 2021.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

148 512

149 464

150 416

2

144 704

146 608

148 512

3

140 896

143 752

146 608

4

137 088

140 896

144 704

5

133 280

138 040

142 800

6

129 472

135 184

140 896

7

125 664

132 328

138 992

8

121 856

129 472

137 088

9

118 048

126 616

135 184

10

114 240

123 760

133 280

11

110 432

120 904

131 376

12

106 624

118 048

129 472

13

102 816

115 192

127 568

14

99 008

112 336

125 664

15

95 200

109 480

123 760

16

91 392

106 624

121 856

17

87 584

103 768

119 952

18

83 776

100 912

118 048

19

79 968

98 056

116 144

20

76 160

95 200

114 240

21

72 352

92 344

112 336

22

68 544

89 488

110 432

23

64 736

86 632

108 528

24

60 928

83 776

106 624

25

57 120

80 920

104 720

26

53 312

78 064

102 816

Förslag om att fribeloppet ska tas bort under 2020

Regeringen har föreslagit att fribeloppet för de som studerar med studiestartsstöd också ska tas bort under 2020. Riksdagen har inte fattat något beslut om detta än. Vi återkommer med mer information när riksdagen har fattat sitt beslut.

Här ser du hur hög inkomst du får ha utifrån hur många veckor med studiestartsstöd du fått och om du studerar på heltid eller deltid.

Antal veckor med studiestartsstöd per kalenderhalvår

Heltid

75%

50%

1

147 576

148 522

149 468

2

143 792

145 684

147 576

3

140 008

142 846

145 684

4

136 224

140 008

143 792

5

132 440

137 170

141 900

6

128 656

134 332

140 008

7

124 872

131 494

138 116

8

121 088

128 656

136 224

9

117 304

125 818

134 332

10

113 520

122 980

132 440

11

109 736

120 142

130 548

12

105 952

117 304

128 656

13

102 168

114 466

126 764

14

98 384

111 628

124 872

15

94 600

108 790

122 980

16

90 816

105 952

121 088

17

87 032

103 114

119 196

18

83 248

100 276

117 304

19

79 464

97 438

115 412

20

75 680

94 600

113 520

21

71 896

91 762

111 628

22

68 112

88 924

109 736

23

64 328

86 086

107 844

24

60 544

83 248

105 952

25

56 760

80 410

104 060

26

52 976

77 572

102 168

Fribelopp för 2019, studiestartsstöd

Beräkna din inkomst

De inkomster som du ska ta upp när du ansöker om studiemedel eller studiestartsstöd är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det kan till exempel vara

 • lön
 • a-kassa
 • inkomster från bostadsförsäljning
 • aktieutdelning.
Se fler exempel på skattepliktiga inkomster
 • skattepliktigt vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • ränta

Så räknar du inkomsten

Beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Överskottet i inkomstslagen är den sammanlagda inkomsten som Skatteverket beslutar om i ditt beslut om slutlig skatt. Normalt är överskottet din sammanlagda inkomst minus de eventuella avdrag som du tar upp i din deklaration som Skatteverket godkänner.

Överskottet får du fram genom att lägga ihop alla de skattepliktiga inkomster som du beräknar att ha under kalenderhalvåret. Om du har lön ska du räkna på din bruttolön, det vill säga innan skatten är dragen. Lönen ska räknas till det kalenderhalvår som den betalas ut. Planerar du att göra avdrag i din deklaration kan du dra bort de avdragen som du tror att Skatteverket kommer att godkänna.

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat stämmer med Skatteverkets beslut om slutlig skatt. Om det visar sig att du haft en högre inkomst än vad du meddelat till oss, kan det innebära att du får betala tillbaka pengar du inte haft rätt till. Det gäller om inkomsten varit högre än fribeloppet.

Kontakta Skatteverket om du har frågor om hur du ska beräkna överskott i olika inkomstslag.

Har du arbetat utomlands?

Du ska även räkna med inkomster som du haft i utlandet. Du beräknar inkomsten på samma sätt som om du hade haft inkomster i Sverige.

Vi kontrollerar inkomsten

Vi kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer. Det gör vi genom att jämföra dem med inkomstuppgifterna i Skatteverkets beslut om din deklaration (beslut om slutlig skatt).

Kontroll av inkomsten

2020 - behöver du inte meddela oss om din inkomst ändras

Under 2020 behöver du inte meddela CSN om din inkomst ändras. Detta eftersom fribeloppet för 2020 är tillfälligt borttaget.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter dina studier ska du anmäla det till CSN. Då prövar vi hur mycket pengar du har rätt till utifrån den nya, kortare studietiden. Det påverkar även fribeloppet.

Avbrutna studier

Frågor och svar

Jag har haft för hög inkomst under 2018. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

För att kunna svara på din fråga måste vi göra en utredning.

I utredningen tittar vi på hur hög inkomst du har haft, hur högt ditt fribelopp var och om du hade både bidrag och lån.

När utredningen är klar får du ett beslut om återkrav, där det framgår hur mycket du ska betala tillbaka. Du betalar då även ränta från den dag då pengarna betalades ut och en expeditionsavgift. 

Jag ska sälja en lägenhet. Påverkar försäljningen mitt bidrag eller lån?

Med anledning av coronakrisen så är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Det innebär att inkomster som du har under 2020 inte påverkar hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller oavsett vilken typ av inkomst som du har.

Inkomst och fribelopp

Jag har fått ett arv eller en gåva. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Arv och gåvor beskattas inte och därför påverkar det inte rätten till studiestöd.

Med anledning av coronakrisen så är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Det innebär att inkomster som du har under 2020 inte påverkar hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller oavsett vilken typ av inkomst som du har.

Inkomst och fribelopp

Vad räknas som inkomst?

Jag har sålt aktier och fått en vinst. Påverkar det mitt bidrag eller lån?

Med anledning av coronakrisen så är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Det innebär att inkomster som du har under 2020 inte påverkar hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller oavsett vilken typ av inkomst som du har.

Inkomst och fribelopp

Ska jag ta med ersättningar som arvoden och liknande när jag beräknar inkomsten?

Om du är osäker på om din ersättning ska tas med när du beräknar överskottet i inkomstslagen tjänst, näring och kapital bör du kontakta Skatteverket.

Filmer om inkomst och fribelopp

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-09-14
Hjälpte den här sidan dig?
Tack för ditt svar!