Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Syftet är att underlätta för dig som exempelvis behöver gå in och arbeta inom vården och för dig som blivit arbetslös och nu vill börja studera. Fribeloppet slopas därför helt för alla som har studiemedel. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Studieresultat när du läser med studiestartsstöd

Funderar du på hur många poäng du måste klara för att fortsätta få studiestartsstöd? Här kan du läsa om kraven på studieresultat för komvux och folkhögskola. Du kan också se vad som händer om du inte klarar tillräckliga studieresultat.

Vad är studieresultat?

Studieresultat är det antal poäng eller kurser du har klarat. Första gången du söker studiestartsstöd prövar vi inte dina studieresultat, men nästa gång du söker studiestartsstöd eller studiemedel gör vi det. Då måste du ha tillräckliga studieresultat för att få din ansökan godkänd. Du måste alltså klara dina studier för att kunna fortsätta studera med studiestartsstöd eller studiemedel.

Krav för olika utbildningar

Studieresultatet mäts på olika sätt på komvux och folkhögskola.

Komvux

Kravet på studieresultat är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid. I tabellen ser du vad som gäller för olika studietakter. Du kan räkna med kurser där du fått betyget A–E.

Studietakt

Krav på resultat per vecka

100 %

20 poäng

75 %

15 poäng

50 %

10 poäng

Om du inte uppfyller kraven på studieresultat, kan du ändå ha rätt till studiestartsstöd i vissa fall. Det gäller om du ligger efter med högst 200 poäng under hela den tid du har haft studiestarts­stöd och om du har klarat minst hälften av de poäng som du senast fått studiestartsstöd för.

Folkhögskola

Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildningsplan. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.

Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar. Då gäller det att skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.

Vi prövar studieresultaten

Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor du senast fick studiestartsstöd. Om du senast fick ett beslut om studiestartsstöd för 50 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. I ditt senaste beslut om studiestartsstöd kan du se för vilken period vi prövar studieresultaten. Har du inte klarat studieresultaten för den perioden, tittar vi på hur många poäng du totalt ligger efter med under utbildningstiden.

Om ditt senaste beslut om studiestartsstöd bara omfattade en termin, kan vi i vissa fall även räkna med studieresultaten från den föregående terminen.

Har du avbrutit dina studier?

Om du har avbrutit dina studier prövar vi bara studieresultaten för de veckor då du faktiskt studerat. Vill du inte att vi ska pröva för de veckorna heller? Då kan du under vissa förutsättningar betala tillbaka det studiestartsstöd som du har fått.

Sökte du för få veckor med studiestartsstöd?

Om du sökte studiestartsstöd för färre veckor än antalet veckor i studieperioden, så kan du ansöka om studiestartsstöd för fler veckor för samma studieperiod utan att vi prövar dina studieresultat.

CSN får studieresultaten av skolan

Vi får uppgifterna automatiskt från de flesta komvux- och folkhögskolor. Om vi inte har fått uppgifter från din skola, måste du själv skicka in dina studieresultat. I så fall skickar vi ett brev till dig.

Om studieresultaten inte räcker

Om du har studerat med studiestartsstöd men inte klarat tillräckliga studieresultat, kan du få avslag när du söker studiestartsstöd på nytt eller om du söker studiemedel. Då måste du först klara det antal poäng som du saknar.

Om du klarat kravet på studieresultat inom de fyra första veckorna på terminen, får du studiestartsstöd eller studiemedel för hela terminen. Tänk på att de poängen då hör till den förra perioden. Du kan alltså inte räkna med dem nästa gång du ansöker. Om du klarar kravet senare får du pengarna från och med veckan efter du uppnått kravet.

Får jag behålla studiestartsstöd jag redan fått?

Så länge du varit registrerad på och läst alla kurser som du fått studiestartsstöd för, så får du behålla studiestartsstödet – även om du inte klarat studieresultaten. Din rätt att behålla studiestartsstödet beror inte på dina studieresultat, utan på hur många poäng eller kurser du varit registrerad på och läst. Om du däremot läst färre poäng eller kurser än du fått studiestartsstöd för, så måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till studiestartsstöd eller hur mycket studiestartsstöd du kan få.

Läsa in studieresultat

Om du inte klarar resultatkravet senast fyra veckor in på studieperioden, får du vanligtvis avslag på din ansökan. När du har läst in de poäng du saknar får du skicka in en ny ansökan. Då kan du få studiestartsstöd igen, men tidigast från och med veckan efter att du klarade resultatkravet.

Byta från komvux till folkhögskola eller tvärtom

Du kan byta från exempelvis studier på komvux till studier på folkhögskola för att läsa in de poäng som du saknar. Om du gör det undersöker vi först hur många poäng du ligger efter på den tidigare utbildningen. Sedan räknar vi ut hur mycket det motsvarar på den nya utbildningen.

Särskilda skäl vi tar hänsyn till

Om du inte klarar kravet på studie­resultat kan vi i vissa fall ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat dina studier.

Exempel på särskilda skäl

Personliga skäl

Personliga skäl kan till exempel vara att du har en funktions­nedsättning som du inte kände till sedan tidigare, att du eller en nära anhörig varit sjuk eller att någon i familjen avlidit. Som nära anhörig räknas föräldrar, man, fru, sambo, syskon eller barn.

Det kan också vara andra omständigheter eller plötsliga händelser som påverkat din förmåga att kunna studera fullt ut. Det ska vara något som du inte har kunnat veta skulle hända eller kunnat påverka.

Du måste styrka dina uppgifter med intyg från läkare eller motsvarande.

Allvarliga brister i utbildningen

Det kan räknas som särskilda skäl om du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. Skolan måste intyga att dina uppgifter stämmer.

Redogör för skälen i ansökan

Om du har särskilda skäl som du vill att vi ska ta hänsyn till, ska du skicka med ett personligt brev och ett intyg när du söker nya studiemedel. Ju tidigare vi får information från dig, desto snabbare kan du få ett beslut.

För att CSN ska kunna ta hänsyn till dina skäl måste det vara omständigheter som du inte har kunnat påverka, de ska ha varit utanför din kontroll.

Om du behöver hjälp kan du vända dig till student­hälsan på din skola.

Det här behöver vara med i brevet

Du ska beskriva hur skälen har påverkat dina möjligheter att klara av studier och tentor. Det ska också framgå att skälen som du beskrivit stämmer i tid med de veckor du inte klarade studie­resultaten, exempelvis att du blev sjuk under en tentaperiod. Du måste alltså kunna visa på ett tydligt samband mellan dina skäl och de bristande studieresultaten.

Styrk dina skäl

Du måste styrka dina skäl med ett intyg från exempelvis en läkare. Intyget ska visa att skälen stämmer i tid med de bristande studieresultaten.

Om du eller en närstående varit sjuk

Vi räknar inte med veckor då du varit sjuk och haft studiestartsstöd när vi prövar dina studieresultat, men då måste Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att alltid anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Vi räknar också bort veckor du vårdar sjukt barn eller en svårt sjuk närstående. Meddela CSN om du behöver vara hemma för vård av barn eller närstående.

Sjuk under studierna

Vård av barn

Vård av närstående

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-03-20
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller