Jump to content

Studietakt när du läser med studiestartsstöd

Takten på dina studier påverkar hur mycket studiestartsstöd du kan få. Studietakten kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Här kan du läsa om hur vi beräknar studietakten för komvux och folkhögskola.

Kort om studietakt

Takten på dina studier påverkar hur mycket studiestartsstöd du får. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiestartsstöd.

Studietakt för olika skolformer

Studietakten beräknas olika på komvux och folkhögskola.

Komvux

I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och antal poäng per vecka

Studier på

Varje vecka läser du minst

100 %

20 poäng

75 %

15–19 poäng

50 %

10–14 poäng

Så beräknar vi studietakten

Vi räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under en sammanhängande studieperiod. Då ser vi om dina studier ger rätt till studiemedel på 100, 75 eller 50 procent. Du kan inte få studiemedel på någon annan studietakt. Med sammanhängande studieperiod menar vi den tid som du studerar utan uppehåll. Som längst räknar vi på en studieperiod på 52 veckor.

Vi räknar på hela veckor

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om det är sammanlagt minst sju dagar.

Folkhögskola

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.

I tabellen ser du hur många timmar du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studier på

Varje vecka har skolan planerat studier på

100 %

20 klocktimmar eller mer

75 %

15–19 klocktimmar

50 %

11–14 klocktimmar

Publicerad: 2020-05-29
Hjälpte den här sidan dig?