Hoppa till innehåll

Områden

Gå direkt till följande område:

Blanketter

Benämning

Nummer

Ansökan om extra tillägg

För dig under 20 år, läser på gymnasienivå i Sverige eller utanför Sverige och din familj har låg inkomst.


Beställ | Finns inte som pdf

1601M

Ansökan om inackorderingstillägg

För dig som är under 20 år, läser vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola i Sverige och behöver bo på studieorten.


Beställ | Finns inte som pdf

1604M

Intyg från hyresvärd

Bilaga till ansökan om inackorderingstillägg.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1614W

Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare

Gäller studiehjälp, lärlingsersättning och Rg-bidrag.


Beställ | Ladda hem pdf

1616M

Ansökan om lärlingsersättning

För studerande som läser en gymnasial lärlingsutbilning.


Beställ | Finns inte som pdf

1620M

Redovisning av studieresultat vid fortsatta studier

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd vid fortsatta studier.


Beställ | Ladda hem pdf

2406W

Studieplan/studieresultat för studier inom kommunal vuxenutbildning

Bilaga till ansökan om studiemedel och studiestartsstöd.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2407W

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiemedel.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2409W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2413W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiemedel.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2414W

Merkostnadslån för studie- eller praktikresa

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2420W

Merkostnadslån för musikinstrument

Bilaga till ansökan om merkostnadslån.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2421W

Intyg om handledning

Gäller för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik. Bilaga till ansökan om studiemedel.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2427W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiemedel.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2428W

Anmälan om frånvaro i samband med att barn under 18 år har avlidit


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2438W

Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2442W

Försäkran vid tillfällig vård av barn

För dig som har studiestartsstöd.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2806W

Anmälan om uppehåll i studierna vid vård av närstående

För dig som har studiestartsstöd.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2809W

Försäkran vid vård av närstående

För dig som har studiestartsstöd.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2810W

Studieförsäkran under sjukdom

För att få din utbetalning av studiestartsstöd.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2811W

Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd

För dig som är utländsk medborgare och vill ansöka om studiebidrag för studier på gymnasiet.


Beställ | Finns inte som pdf

4144M

Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg.


Beställ | Ladda hem pdf

5101M

Ansökan om bidrag för dagliga resor för studier utanför Sverige

För dig under 20 år som läser på gymnasienivå utanför Sverige och vill ansöka om bidrag för dagliga resor.


Beställ | Finns inte som pdf

5103M

Intyg om språkkurs, engelska

Bilaga till ansökan om studiemedel för språkstudier utomlands.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

5509W

Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands

För dig som behöver visa skolan hur du finansierar dina studier.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

5514W

Anmälan om sjukdom vid studier utomlands


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

5521W

Intyg om deltagande i ett utbytesprogram

Bilaga till ansökan om studiemedel för studier utomlands.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

5524W

Intyg om studieresultat för studier utomlands, engelska

Bilaga till ansökan om studiemedel för studier i Storbritannien och på Irland.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

5530W

Intyg från socialtjänsten

Bilaga till Ansökan om nedsatt årsbelopp/årsavgift med hänsyn till synnerliga skäl.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

6846W

Informationsmaterial

Benämning

Nummer

Studiehjälp – faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

1027A

Studiehjälp – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

1027E

Rg-bidrag – faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

1067A

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609C

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar i Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609D

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar utanför Sverige.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609E

Information till beslut om studiehjälp

För dig under 20 år som studerar utanför Sverige och fått studiehjälp med hänsyn till EU-rätten.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609F

Information till beslut om inackorderingstillägg

För dig under 20 år som studerar på fristående gymnasiesärskola i Sverige.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609G

Information till beslut om lärlingsersättning


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

1609H

Lärlingsersättning - faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

1622A

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (svenska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632A

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (arabiska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632B

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (dari)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632C

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (engelska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632D

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (farsi)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632E

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (franska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632F

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (ryska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632G

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (somali)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632H

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (spanska)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632I

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet (tigrinja)

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

1632J

Studiemedel – faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

2130A

Studiemedel – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

2130E

Studiemedelsbelopp för studier i Sverige – informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2134A

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417C

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN automatiskt.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417E

Information till beslut om studiemedel

Då skolan lämnar uppgifter till CSN via en manuell rutin.


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417G

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiemedel


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417K

Information till beslut om studiestartsstöd


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417S

Information till beslut om avräkning och återkrav av studiestartsstöd


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2417W

Information till beslut om merkostnadslån


Går ej att beställa | Ladda hem pdf

2418C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), svenska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443A

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), arabiska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443B

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), dari

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443C

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), engelska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443D

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), farsi

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443E

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), franska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443F

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), ryska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443G

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), somali

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443H

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), spanska

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443I

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån), tigrinja

för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2443J

Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

2803A

Studiestartsstöd för dig som är arbetslös - faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

2803B

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, svenska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813A

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, arabiska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813B

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, dari

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813C

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, engelska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813D

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, farsi

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813E

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, franska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813F

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, ryska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813G

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, somali

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813H

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, spanska

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813I

Studiestartsstöd vid arbetslöshet, tigrinja

Information för dig som är utländsk medborgare - informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

2813J

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, svenska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110A

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, arabiska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110B

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, dari

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110C

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, engelska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110D

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, farsi

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110E

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, franska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110F

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, ryska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110G

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, somaliska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110H

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, spanska

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110I

Körkortslån – en hjälp på vägen till jobb, tigrinja

för dig som är arbetslös – informationsblad

Beställ | Ladda hem pdf

3110J

Hemutrustningslån – faktablad

För dig som är flykting och omfattas av kommunernas flyktingmottagande.


Beställ | Ladda hem pdf

4001A

Hemutrustningslån – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

4001B

Hemutrustningslån – faktablad, franska


Beställ | Ladda hem pdf

4001D

Hemutrustningslån – faktablad, arabiska


Beställ | Ladda hem pdf

4001E

Hemutrustningslån – faktablad, persiska


Beställ | Ladda hem pdf

4001F

Hemutrustningslån – faktablad, tigrinja


Beställ | Ladda hem pdf

4001G

Hemutrustningslån – faktablad, kurmanji


Beställ | Ladda hem pdf

4001H

Hemutrustningslån – faktablad, somali


Beställ | Ladda hem pdf

4001I

Hemutrustningslån – faktablad, sorani


Beställ | Ladda hem pdf

4001L

Hemutrustningslån – faktablad, ryska


Beställ | Ladda hem pdf

4001M

Hemutrustningslån – faktablad, pashto


Beställ | Ladda hem pdf

4001N

Lättläst om hemutrustningslån

Broschyren är skriven på lättläst svenska och ger allmän information om hemutrustningslån för dig som är flykting och omfattas av kommunernas flyktingmottagande. Texten innehåller inga svåra ord eller långa meningar.

 

Beställ | Ladda hem pdf

4002A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare – faktablad

Faktabladet finns på elva andra språk.


Beställ | Ladda hem pdf

4146A

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, bosniska-kroatiska-serbiska (BKS)


Beställ | Ladda hem pdf

4146B

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

4146C

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, finska


Beställ | Ladda hem pdf

4146D

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, spanska


Beställ | Ladda hem pdf

4146G

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, arabiska


Beställ | Ladda hem pdf

4146H

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, polska


Beställ | Ladda hem pdf

4146K

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, thailändska


Beställ | Ladda hem pdf

4146L

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, dari


Beställ | Ladda hem pdf

4146M

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, farsi


Beställ | Ladda hem pdf

4146N

Svenskt studiestöd för studier i Sverige – faktablad, somaliska


Beställ | Ladda hem pdf

4146O

Svenskt studiestöd för studier utomlands för dig som är utländsk medborgare – faktabl


Beställ | Ladda hem pdf

4201A

Svenskt studiestöd för studier utomlands – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

4201B

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

5009A

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, polska


Beställ | Ladda hem pdf

5009B

Studiehjälp för studier utanför Sverige – faktablad, engelska


Beställ | Ladda hem pdf

5009E

Studiemedel för studier utomlands – faktablad


Beställ | Ladda hem pdf

5231A

Studiemedelsbelopp för utlandsstudier – informationsblad


Beställ | Ladda hem pdf

5232A


Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-01-19
Hjälpte den här sidan dig?