Så mycket bidrag och lån kan du ha rätt till.

max {{dirSummaBidrag}} kr/vecka
max {{dirSummaLan}} kr/vecka

Resultat

Studiemedel för studier på {{anvandarensVal.studietakt}} % i {{anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel}}{{ anvandarensVal.antalVeckorMedStudiemedel == 1 ? ' vecka': ' veckor' }}. {{dirTotalSumma}} kr
Bidrag: {{beraknadeUppgifter.summaBidrag}} kr
Lån: {{beraknadeUppgifter.summaLan}} kr

Så kan det bli när du betalar tillbaka

Första året betalar du:
{{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.forstaArsInbetalningMedFormatering }} kr
Återbetalningstid: {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.hurMangaArMedAterbetalning }} år
Total kostnad: {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaTotaltMedFormatering }} kr
Lån: {{ beraknadeUppgifter.summaLan }} kr
Ränta: {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaRantaMedFormatering }} kr
Expeditionsavgift: {{ beraknadeAterbetalningsUppgifter.summaExpeditionsavgiftMedFormatering }} kr