Hoppa till innehåll

Finns det några undantag då jag kan få studiemedel för veckor när jag inte studerar?

Ja, men undantaget gäller bara för utbildningar som fanns redan före den 1 januari 2010.

Du kan vanligtvis bara få studiemedel för det antal veckor du faktiskt studerar, men det finns undantag. Detta gäller framför allt vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Vissa tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar har ett särskilt studieupplägg jämfört med andra utbildningar. När du läser en sådan utbildning kan du få studiemedel på heltid i 40 veckor, trots att du studerar under färre veckor. Kravet är då att utbildningen ska omfatta 60 högskolepoäng under 36–39 veckor under ett normalt läsår. Det har inte någon betydelse hur poängen är fördelade mellan terminerna.

Tänk på att du måste vara registrerad på kurser om minst 60 poäng inom utbildningsprogrammet. Du får räkna med poäng från en kurs som du är omregistrerad på, men du kan bara räkna poängen för de delar du inte tidigare klarat. Du kan inte räkna med poäng om du bara tenterar av en kurs som du inte är registrerad på.

De utbildningar som omfattas av CSN:s undantagsregler finns på följande högskolor och universitet:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Högskolan i Borås
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Linköpings universitet
  • Lunds universitet
  • Uppsala universitet
Uppdaterad: 2022-09-26
Hjälpte den här sidan dig?