Jump to content

Har jag en personlig handläggare som jag kan få prata med?

Nej, du har ingen personlig handläggare hos CSN. Alla våra handläggare kan ge dig personlig service.

Uppdaterad: 2022-09-23
Hjälpte den här sidan dig?