Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Sommarstudier i Sverige med studiemedel

Ska du läsa en sommarkurs, skriva uppsats eller göra ett examensarbete under sommaren? Då kan du läsa här vad som gäller för att få studiemedel under sommaren.

Sommarkurs

För att ha rätt till studiemedel för en sommarkurs gäller följande:

  • Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel.
  • Skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN.
  • Du måste studera på minst 50 procent i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Om du läser en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en period omfatta minst tre sammanhängande veckor.
  • Du måste vara registrerad på kursen.
  • Du måste uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas exempelvis om du läser in en kurs som inte har studietid förlagd till sommaren.

Tänk på att du bara kan få studiemedel i ett visst antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som använda.

Längsta tid med studiemedel

Ska du studera utomlands?

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor.

Hur mycket studiemedel har jag rätt till?

Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du har rätt till. Här ser du några exempel:

  • Om du läser en sommarkurs på 15 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor.
  • Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 7 veckor, får du studiemedel på heltid i 5 veckor.

Studietakt – heltid eller deltid

Uppsats eller examensarbete

Du kan ha rätt till studiemedel om du skriver en uppsats eller gör ditt examensarbete under sommaren. En del skolor registrerar sådana arbeten digitalt, och då får vi besked om det. Men om din skola inte gör det, då måste du skicka in en särskild blankett. Hör med din skola. Skicka inte in blanketten i onödan, eftersom det kan göra att du får vänta längre på ditt beslut.

Om du behöver skicka in en blankett

Intyg om handledning (pdf, 271 kB)

Blanketten heter "Intyg om handledning" (2427W) och ska i så fall skickas tillsammans med din ansökan om studiemedel. Det är din handledare som fyller i blanketten. På intyget ska det stå att du kan få handledning under studietiden.

 Påbörjade du arbetet under terminen?

Om du har börjat med uppsatsen eller examensarbetet under den ordinarie terminen, kan du bara söka studiemedel för den del av arbetet som du har kvar. Om du behöver skicka in blanketten för att intyga handledning ska din hand­ledare skriva på intyget hur många högskolepoäng ditt arbete under sommaren motsvarar. Handledaren ska även skriva under din studieförsäkran när kursen startat. Det kan hen göra tidigast den första dagen på sommarterminen.

Att förlänga studietiden kan påverka ditt studiemedel

Om du förlänger studietiden för din uppsats eller ditt examensarbete, kan kravet på studieresultat bli högre nästa gång du söker studiemedel. Det kan också påverka din studietakt, och det kan göra att du får mindre studiemedel.

Fribeloppet påverkas

Fribeloppet är gränsen för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har studiemedel. Det varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel under ett halvår, så om du tar studiemedel under dina sommarstudier kan det påverka fribeloppet under vår- och höstterminen. Fribeloppet blir lägre ju längre studietid med studiemedel du har.

Inkomst och fribelopp

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-07-04
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller