Hoppa till innehåll

Vad händer med studiestödet efter brexit?

Brexit kommer att påverka rätten till studiestöd eftersom det delvis är olika regler för studiestöd om du studerar inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som studerar i Storbritannien samt vad som gäller för dig som är medborgare i Storbritannien och studerar med svenskt studiestöd i Sverige eller utomlands.

Nuvarande regler gäller så länge Storbritannien tillhör EU

De nuvarande reglerna för studiestöd gäller tills Storbritannien formellt har lämnat EU. Din ansökan prövas enligt nuvarande regler fram till och med datumet för brexit. Om du redan har ett beslut om studiemedel eller studiehjälp så gäller det även efter utträdet.

Olika påverkan beroende på om det blir ett utträdesavtal eller inte

Det är fortfarande osäkert om det blir ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Beroende på hur det blir, påverkas rätten till svenskt studiestöd på olika sätt.

Om det blir ett avtal om utträde mellan Storbritannien och EU

Det finns ett utkast till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien tillgängligt på EU-kommissionens webbplats. Om detta utkast antas kan du som påbörjar dina studier med svenskt studiestöd före den 31 december 2020, få studiestöd för dina studier så länge du uppfyller övriga villkor för rätt till studiestöd.

Om det inte blir ett avtal om utträde mellan Storbritannien och EU

Om det inte blir ett utträdesavtal så påverkas rätten till studiestöd i högre grad. Här kan du läsa om vad som gäller för dig.

Vi kommer att informera mer om rätten till studiestöd för studier i Storbritannien när det är klart hur utträdet blir.

Studera med studiemedel i Storbritannien

Om du redan har studiemedel för studier i Storbritannien

Du som redan har studiemedel för studier i Storbritannien kommer i de flesta fall fortsättningsvis att kunna få det för att avsluta din utbildning. I vissa fall kan dina studiemedel påverkas efter brexit. Det gäller i följande situationer:

 • Om du studerar ett annat språk än engelska på gymnasial nivå. Då har du inte längre rätt till studiemedel.
 • Om du ansöker om studiemedel för kortare tid än 13 veckor. Då har du inte längre rätt till studiemedel.
 • Om du har det högre bidraget för studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Man kan inte få det högre bidraget när man studerar utanför EU/EES och Schweiz.
 • Om du har tilläggslån. Man kan inte få tilläggslån när man studerar utanför EU/EES och Schweiz.
 • Om du har merkostnadslån för dubbel bosättning, övernattning vid distansstudier eller pendlingsresor. Dessa lån kan man inte få när man studerar utanför EU/EES och Schweiz.

Om du inte har studiemedel sedan tidigare

Om du inte har studiemedel sedan tidigare och ska studera i Storbritannien efter brexit behöver du uppfylla de villkor som gäller för studier utanför EU/EES.

Det som kan förändras är

 • krav på tidigare bosättning i Sverige
 • krav på att du inte kan läsa motsvarande utbildning i Sverige (gäller enbart studier på gymnasial nivå).

Dessutom kommer det inte vara möjligt att

 • studera på deltid
 • studera utbildningar som är kortare än 13 veckor
 • studera på distans i Storbritannien
 • få studiemedel för att studera ett annat språk än engelska på gymnasial nivå
 • få det högre bidraget för studier på grundläggande eller gymnasial nivå
 • få tilläggslån
 • få merkostnadslån för dubbel bosättning och pendlingsresor.

Om du är medborgare i Storbritannien

Om du är medborgare i Storbritannien eller utländsk medborgare och familjemedlem till medborgare i Storbritannien påverkas även villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd. Läs mer under rubriken "Medborgare i Storbritannien eller familjemedlem till medborgare i Storbritannien".

Studera med studiehjälp för gymnasiestudier i Storbritannien

Du som redan har studiehjälp kommer fortsättningsvis att kunna få studiehjälp för att avsluta din utbildning.

Om du inte har studiehjälp sedan tidigare och ska studera i Storbritannien efter brexit behöver du uppfylla de villkor som gäller för studier utanför EU/EES.

Det som kan förändras är

 • krav på att du inte kan läsa motsvarande utbildning i Sverige
 • krav på att studierna utomlands måste vara i minst tre månader
 • krav på tidigare folkbokföring i Sverige.

Vi kommer att informera mer om rätten till studiehjälp för studier i Storbritannien när det är klart hur utträdet blir.

Om du är medborgare i Storbritannien eller utländsk medborgare och familjemedlem till medborgare i Storbritannien påverkas även villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd. Läs mer under rubriken Medborgare i Storbritannien eller familjemedlem till medborgare i Storbritannien.

Medborgare i Storbritannien eller familjemedlem till en medborgare i Storbritannien

Om det inte blir ett utträdesavtal kan rätten till svenskt studiestöd för dig som är medborgare i Storbritannien eller dig som är utländsk medborgare och familjemedlem till en medborgare i Storbritannien påverkas.

För dig som studerar i Sverige:

 • Du som redan har studiestöd kan fortsätta få studiestöd för att avsluta din utbildning.
 • Du som inte har studiestöd sedan tidigare och ska studera efter brexit behöver uppfylla de villkor som gäller för medborgare utanför EU/EES för att kunna få svenskt studiestöd.

För dig som studerar utomlands:

 • Du som ska studera efter brexit behöver uppfylla de villkor som gäller för medborgare utanför EU/EES för att kunna få svenskt studiestöd.

Kontakta CSN för att få mer information om vad som gäller för dig.

Om du ska studera i Storbritannien påverkas även andra villkor för att få studiemedel eller studiehjälp. Läs mer under rubrikerna "Studerar med studiemedel i Storbritannien" och "Studerar med studiehjälp i Storbritannien".

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-10-04
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller