Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Överklaga CSN:s beslut

Tycker du att CSN har fattat ett felaktigt beslut? Då kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till CSN inom tre veckor från att du fick beslutet.

Beslut om studiestöd kan du överklaga till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Beslut om återbetalning av lån kan du överklaga till förvaltningsrätten. 

Du skickar överklagandet till CSN

Ditt överklagande måste vara skriftligt. Ditt skriftliga överklagande måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Skicka brev till CSN

Överklagandet ska innehålla

  • vilket beslut du vill ha ändrat
  • datum för beslutet
  • vilken ändring du vill ha
  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din adress
  • ditt telefonnummer.

Om du ska överklaga beslut om studiestöd hittar du blanketter på Överklagandenämndens webbplats.

Hit skickar du överklagande om studiestöd

Svenska medborgare

Om du är svensk medborgare och vill överklaga ditt beslut om studiestöd ska du skicka ditt överklagande till:

CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna.

Utländska medborgare

Om du är utländsk medborgare och vill överklaga ett beslut om rätt till svenskt studiestöd ska du skicka ditt överklagande till:

CSN
Gruppen för utländska studerande
851 82 Sundsvall.

Hit skickar du överklagande om återbetalning

CSN i Göteborg
Postgatan 13
403 39 Göteborg.

Det här händer när du överklagat

När CSN får ditt överklagande kontrollerar vi först om det kommit in i tid. Vi prövar endast överklaganden som skickats in i tid. Därefter undersöker vi om vi kan ändra beslutet på det sätt du begärt. I så fall får du ett nytt beslut.

Om vi på CSN inte ändrar beslutet så som du begärt, lämnar vi över ditt studiestödsärende till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) eller ditt överklagande om återbetalning av lån till förvaltningsrätten.

Vad händer efter att överklagandet skickats till ÖKS?

När ÖKS prövat ditt överklagande, skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att ÖKS har fattat ett nytt beslut.

Vad händer efter att överklagandet skickats till förvaltningsrätten?

När förvaltningsrätten prövat ditt överklagande skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att förvaltningsrätten fattat ett nytt beslut. Det innebär att du är skyldig att betala till CSN, även om du exempelvis överklagat ett beslut om nedsättning.

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2017-12-05
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster