Jump to content

Feyruska corona awgiis

Taageeradaada lacageed ee waxbarashada ee aad CSN-ta ka heleysid waad sii qaadan kartaa xitaa haddii iskoolku uu u xiranyahay feyruska corona awgiis. Waxaa intaas dheer in lacag dhaafki meesha laga saaray inta lagu jiro 2020. Waxaa xitaa jira xeerar badbaado oo loogu tala galay adigaaga deynka waxbarashada dib u soo celinaya, haddii dhaqaalahaaga ay wax saameeyeen oo ay kugu adagtahay in aad lacagta bixisid.

Waad sii qaadan kartaa lacagtaada taageerada waxbarashada xitaa haddii iskoolku xiranyahay

Haddii iskoolkaagu u xiranyahay feyruska corona awgiis waad sii qaadan kartaa taageeradaada lacageed ee waxbarashada iyo deynka aad ka qaadaneysid CSN-ta. Iskoollada badankoodu distans ayey wax ku dhigaan si aad u sii wadan kartid in aad wax dhigatid. Laakin haddii aysan taasi jirin, ama ay wax kuu dhigi karaan oo keliya qeyb ka mid ah waqtiga, markaas waad sii qaadan kartaa kaalmadi lacageed iyo deynki horay laguugu oggolaaday.

Haddii aad xanuunsatid ama u baahantihid in aad canug daryeeshid

Wax ma dhigan kartid miyaa iyadoo ay sababtu tahay in aad xanuunsatihid? Ama waxaad u baahantahay in aad xannaaneysid canug xanuunsanaya ama aan daagis ama iskool aadi karin? Markaas waa muhiim in aad taas soo sheegtid.

Sidan ayaad cudurka ku soo sheegeysaa

Haddii aad Iswiidhan wax uga baratid kaalmo lacageed iyo/ama deyn ama taageerada waxbarasho billaabidda, Försäkringskassan ayaad u sheegeysaa in aad xanuunsantihid. Haddii aad dibadda wax ka baratid CSN ayaad u soo sheegeysaa in aad xanuunsantihid.

Haddii aad da’ yartihid oo aad caawimaad waxbarasho Iswiidhan dugsi sare uga dhigatid, waxaad markaas xanuunkaaga u sheegeysaa iskoolka. Haddii aad dibadda wax ka baratid CSN ayaad u soo sheegeysaa in aad xanuunsantihid..

Försäkringskassan u sheeg in aad xanuunsantihid

CSN u sheeg in aad xanuunsantihid

Wax dheeraad oo cudurka khuseeya ka akhriso (waa af-Iswiidhish)

Sidaan ayaad ku soo sheegeysaa xannaaneynta carruurta

Haddii aadan waxbaran karin iyadoo ay sababtu tahay in aad u baahantihid in aad canug xannaaneysid waxaad taas u soo sheegeysaa CSN-ta. Haddii aan ogggolaanno waqtiga xannaaneyta, markaas CSN waad ka qaadan kartaa kaalmadaada lacageed iyo deynka. Waxaa intaas dheer in aan taas tixgelineyno marka xiga ee aan natiijada waxbarashada eegeyno. In xannaaneynta carruurta la soo sheego waxaa ku jira faa’iidooyin fara badan.

Xannaano carruur waxaa tusaale ahaan loo arkaa

  • In canuggaagu xanuunsado
  • In ay khasab tahay in canuggaagu uu daagiska ama iskoolka ka joogyo iyadoo ay sababtu tahay in uu canuuggaagu sidyo feyruska corona
  • In daagiska canuggaaga, iskoolka ama meesha xilliga firaaqadu ay u xiranyihiin feyruska corona awgiis.

Xannaaneynta carruuta u soo sheeg CSN-ta

Haddii natiijada waxbarashadaada ay wax saameynayaan

Marka soo socota ay aad codsaneysid kaalmo iyo/ama deyn waxbarasho ama taageero waxbarasho billaabid waxaan koontarooli doonnaa inta dhibcood ay aad heshay. Haddii ay dhibcooyin maqanyihiin iyadoo ay ugu wacantahay in iskoolku uu waxbarashada bixin waayay inti uu socday faafitaanka cudurka corona, waan tixgelin doonaan taas. Laakin waxaad u baahantahay wax uun dukumiinti ah oo muujinaya wixi dhacay. Waxay waxaasi noqon karaan caddeyn uu iskoolku qoryay, e-mail iskoolka ka yimid ama macluumaad laga soo qaatay bogga macluumaadka ee iskoolka.

Haddii aad dakhli leedihid – lacag dhaafki meesha waa laga saaray inta lagu jiro 2020

Si ku meel gaar ah ayaa lacag dhaafki meesha lagaaga saaray adigaaga waxbaranaya inta lagu jiro 2020. Waxay taasi ka dhigantahay in dakhligaagu inta sanadkan lagu jiro uusan saameyn ku yeelaneyn inta kaalmo dhaqaale iyo deyn ah ee aad heleysid. Taasi xitaa waa ay khuseysaa dakhliga raasumaalka iyo hawlaha ganacsiga ee ku soo gelaya inta lagu jiro 2020.

Haddii billaabidda waxbarashada horay loo raro

Iskoolkaagu horay ma u raryay billaabidda waxbarashada, feyruska corona awgiis? Haddii aad CSN ka heshid go’aan shaqeynaya laga billaabo taariikhda uu iskoolku billaaban lahaa waxaad xaq u leedahay kaalmo dhaqaale iyo/ama deyn laga billaabo taariikhdaas – xitaa haddii iskoolku uusan waxbarashada billaabin. Haddii aad wax ku baraneysid kaalmo dhaqaale iyo/ama deyn ama taageero waxbarasho billaabid waa in aad CSN u soo gudbiysaa xaqiijinta waxbarashada si loo billaabo in lacagta laguu soo shubo.

Haddii aad waxbarashadaada joojisid ama hoos u dhigtid inti aad waxbaraneysay

Haddii aad dooratid in aad joojisid waxbarashadaada waa muhiim in aad taas u soo sheegtid CSN-ta. Xaqu uma lihid in aad sii qaadati taageerada lacageed ee waxbarashada haddii iskoolku kuu soo jeediyo in aad waxbarashada distans ku qaadatid oo aad dooratid in aad waxbarashada iska joojisid. Waxbarasha joojinta waxaad ku soo sheegi kartaa Mina sidor ama adigoo e-mail soo diraya, nasoo wacaya ama warqad aad saxiixday soo diraya.

Sidoo kale waa in aad CSN-ta u soo sheegtaa haddii aad adigu dooratid in aad wax dhigatid in ka yar inta qorsheysan, tusaale ahaan waqtiga qaarkiis halkii aad waqti buuxa wax ka dhigan lahayd.

Haddii aad tihid qof ajnabi ah ama xubin ka mid ah qoyskaagu ay shaqo la’aan noqoto

Haddii aad taageero lacageed oo waxbarasho ku qaadatid in aad Iswiidhan ka shaqeysid ama shirkad ku leedihid, aadna shaqo la’aan noqotid, taas waad u sheegi kartaa CSN-ta. Waajibka soo sheegiddu xitaa wey ku khuseysaa adigaaga taageero lacageed oo waxbarasho ku qaata in tihid xubin ka tirsan qoyska qofka noocaas ah. Haddi qofka shaqo la’aanta noqda uu shaqadoon ahaan isla markiiba isaga qoryo Xafiiska shaqada xaq waad u sii lahaan kartaa taageero dhaqaale oo waxbarasho oo Iswiidhish ah.

Haddii ay kugu adkaato in aad bixisid deynkaaga waxbarashada

Haddii uu dakhligaagu hoos u dhacyo waxaad codsan kartaa in aad inti waqti ah bixisid in ka yara intii hore. Waxaad taas ku codsan kartaa Mina sidor gudeheeda. Markaas waa in dakhliga qiyaas ahaan ku soo geli doona sanadka aad meeshaas ku biixisaa, iyadoo taas ka duuleysa ayeyna CSN-tu eegi doontaa hoos u dhigidda inta aad bixineysid. Dabadeedna haddii sanadka gudihiisa uu dakhligaagu isbeddelyo waa muhiim in aad taas noo soo sheegtid.

Haddii aadan dakhli lahayn waxaad codsan kartaa in aad in yar bixisid iyadoo la tixgelinayo sababo gaar ah. Markaas e-mail noo soo dir oo noo sharrax xaaladdaada dhaqaale.

Haddii ay si ku meel gaar ah kuugu adkaato in aad lacag bixisid, hal bil ayaad horay u rari kartaa bixinta lacagta. Adiga ayaa taas ku sameyn kara Mina sidor. Haddii aad u baahantihid in aad horay u rartid wax hal bil ka badan waad nasoo wici kartaa markaas.

Haddii aad qabtid deyn guri qalabeysasho oo ay kugu adagtahay in aad lacag bixisid

Feyruska corona ma saameeyay dakhligaaga oo ma kugu adagtahay in aad bixisid deynka guri qalabeysashada? Markaas waxaad codsan kartaa in aad bixisid lacag intii hore ka yar ama in aadan waxba bixin (dib u dhis) intii sanad gudeheed ah. CSN la xiriir si aad wax dheeraad ah u ogaatid.

Macluumaad dheeraad ah

Macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan feyruska corona iyo CSN oo Iswiidhish ah

La xiriir CSN

Macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan feyruska corona waxaa laga helaa barta intarneetka ee 1177.se

Icon for updated Updated: 2020-05-29
Did this page help you?

Send feedback

Feel free to share your thoughts on our website. Please note that we cannot reply to your comments.

You cannot ask questions about your individual case here. If you wish to do that, please go to Contact us.

If you submit personal information, we will process it in accordance with the General Data Protection Regulation. Learn more about how we process your personal information.

eller