Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Du som studerar i Osaka i Japan och vill resa hem på grund av detta, kan försöka boka om din hemresa.
Läs mer...

2017-12-06

Förslag om nya regler för studiemedel i utlandet

Regeringen vill begränsa större utbetalningar av merkostnadslån för undervisningsavgifter. Samtidigt föreslås begränsningar i vilka utbildningar som ska se rätt till studiemedel i utlandet.

Möjligheten till ett högre uttag av merkostnadslån för undervisnings­avgifter föreslås tas bort.

  • Vid gymnasiestudier ska merkostnadslån istället kunna lämnas med maximalt 3,2 procent av prisbasbeloppet per vecka vid heltidsstudier, eller med 1 433 kronor per vecka.
  • Vid eftergymnasiala studier ska merkostnadslån istället kunna lämnas med maximalt 6,4 procent av prisbasbelopp per vecka vid heltidsstudier, eller 2 867 kronor per vecka. Studerande ska dock kunna låna som mest 3,2 procent av prisbasbelopp gånger 240 veckor, maximalt 344 064 kronor, för undervisningsavgifter på eftergymnasial nivå.

Stopp för vissa utländska utbildningar

Regeringen vill även vidga utrymmet för att bedöma om en utländsk utbildning inte ska ge rätt till studiemedel. Avsikten är att förhindra att studiemedel lämnas för utbildningar som sprider icke-demokratiska värderingar, för utbildningar som inte är öppna för kvinnor och för studier i oroshärdar dit UD avråder från resor.

Ändringarna föreslås gälla för studier från och med den 1 juli 2018. Studerande som redan har hunnit beviljats studiemedel enligt de bestämmelser som gäller idag, föreslås kunna fortsätta låna till undervisningsavgifter enligt nuvarande bestämmelser.

Regeringen har skickat ut förslaget till ändrade regler till CSN och andra remissinstanser. Remissinstanserna ska lämna synpunkter på förslagen senast den 6 februari 2018.

Regeringens pressmeddelande:

Förslag på nya regler om studiemedel för utlandsstudier

Promemoria studiemedel vid utlandsstudier:

Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul