Hoppa till innehåll

2019-02-27

Nu blir det lättare för arbetslösa att få studiestartsstöd

Regeringen har beslutat att lätta på arbetslöshets­villkoren för att få studiestarts­stöd. Syftet är att bättre nå de personer som studiestarts­stödet är tänkt för. Ändringen börjar gälla den 1 mars.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa in en gymnasieutbildning och på så sätt öka chanserna till jobb. För att bättre kunna nå den målgrupp som stödet riktar sig till och för att stödet ska få avsedd effekt, ändrar nu regeringen arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet.

Enligt de tidigare reglerna har det bland annat krävts att en person ska ha varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sex sammanhängande månader närmast före ansökningstillfället eller studiernas början. Personer som arbetat ett fåtal timmar under tiden hen varit arbetslös, har därför kunnat få avslag på sin ansökan om studiestartsstöd.

Från och med den 1 mars gäller att den sökande ska ha varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början. Detta innebär att villkoret förenklas och blir mer flexibelt. En person som till exempel varit sjukskriven under en period eller som har arbetat i en mindre omfattning kommer med ändringen kunna ha rätt till stödet.

De nya reglerna gäller för de ansökningar som kommer in till CSN från och med den 1 mars. Ansökningar som kommit in före den 1 mars prövas enligt de tidigare reglerna. Det gäller även när CSN omprövar ansökningar som kommit in innan den 1 mars.

Mer information

Du kan läsa mer om studiestartsstöd på csn.se under Bidrag och lån. Vill du skriva ut informationen hittar du faktablad och informationsblad på sidan Blanketter. Informationsblad på andra språk än svenska kommer inom kort.

Hjälpte den här sidan dig?