Hoppa till innehåll

2019-03-20

Andelen flyktingar med ogiltig frånvaro på gymnasiet ökar

Andelen flyktingar med ogiltig frånvaro ökade förra läsåret. Konsekvensen blev att fler flyktingar även fick återkrav av studiebidrag, visar en ny uppföljning av CSN.

Antalet personer med ogiltig frånvaro på gymnasiet har ökat generellt de senaste tio läsåren Det gäller allmänt, även för svenska medborgare. Högst andel frånvaro har män och myndiga elever.

CSN har nu tittat närmare på gruppen flyktingar som får studiebidraget på gymnasiet. I den gruppen var det 4 100 personer, eller 15 procent, som fick studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro läsåret 2017/2018.

Bland alla studerande på gymnasiet fick 22 600 studerande, eller cirka 8 procent, studiebidraget indraget.
- Att flyktingars andel frånvaro nu ökat kan ses som naturligt med tanke på hur gruppen är sammansatt med en hög andel män och en hög andel myndiga elever. Det är två grupper där den ogiltiga frånvaron normalt sett är hög, säger Peter Engberg, utredare hos CSN.

Högre frånvaro påverkar andelen återkrav

Att frånvaron steg hos flyktingar gjorde också att en högre andel flyktingar fick återkrav av utbetald studiehjälp. Andelen återkrav för flyktingar ökade för såväl kvinnor som män samt i de olika ålderskategorierna.
- Det gör också att andelen återkrav som gick vidare som betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten ökade. Kvinnliga flyktingar var den grupp, oavsett kön och nationalitet, som hade lägst andel betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten, säger Peter Engberg.

Totalt fick cirka 180 flyktingar sina återkrav överförda till Kronofogden läsåret 2017-2018. De som oftare får återkrav finns i högre åldrar, och där är utländska medborgare mer förekommande.
- Samtidigt har gruppen oftare bristande kunskaper i språk, regelverk, och det svenska samhället är andra studerande. Att kvinnliga flyktingar under samtliga läsår varit den grupp som haft lägst andel betalningsföreläggen hos Kronofogdemyndigheten, oavsett kön och nationalitet, talar för att det finns fler bakomliggande faktorer, säger Peter Engberg.

Läs rapporten "Studiehjälp bland flyktingar - kommenterad statistik"

Hjälpte den här sidan dig?