Hoppa till innehåll

2019-12-18

Regeringen föreslår att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år

Regeringen föreslår att den övre åldersgränsen för studiemedel höjs från 56 till 60 år. Det föreslås även att äldre studerande ska ges utökad möjlighet att få fler studiemedelsveckor.

Reglerna föreslås göras mer generösa genom att antalet möjliga studiemedelsveckor utöver ordinarie veckogränser utökas för personer som är 40 år eller äldre vid arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl.

Det föreslås också att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs med fyra år från 56 år till 60 år samt att återbetalningstiden för studielån justeras med motsvarande tid.

Läs mer om regeringens förslag

Hjälpte den här sidan dig?