Hoppa till innehåll

2019-12-23

Studiestartsstödet blir kvar

Riksdagen har nu beslutat att studiestarts­stödet ska vara kvar. Syftet med ­stödet är att underlätta för arbetslösa med stora grund­läggande utbildnings­behov att läsa in en gymnasie­utbildning så att de kan få jobb.

Studiestartsstödet är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på grundskole- och gymnasienivå. Det är ett verktyg som kommunerna och arbets­förmedlingarna kan använda i sitt rekryterande arbete.

CSN har fått ett anslag på 410 miljoner för studiestartsstödet 2020. Det motsvarar 4 700 årsstudieplatser eller 7 500-10 000 studerande. Anslaget fördelas ut på kommunerna.

Läs mer om studiestartsstödet

Hjälpte den här sidan dig?