Hoppa till innehåll

2019-12-23

Studiestartsstödet blir kvar

Riksdagen har nu beslutat att studiestarts­stödet ska vara kvar. Syftet med ­stödet är att underlätta för arbetslösa med stora grund­läggande utbildnings­behov att läsa in en gymnasie­utbildning så att de kan få jobb.

Studiestartsstödet är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på grundskole- och gymnasienivå. Det är ett verktyg som kommunerna och arbets­förmedlingarna kan använda i sitt rekryterande arbete.

CSN har fått ett anslag på 410 miljoner för studiestartsstödet 2020. Det motsvarar 4 700 årsstudieplatser eller 7 500-10 000 studerande. Anslaget fördelas ut på kommunerna.

Läs mer om studiestartsstödet

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller