Hoppa till innehåll

2020-02-11

Om du ändrat eller avbrutit dina studier

Om du ändrar eller avbryter dina studier, måste du meddela det till oss. Du har bara rätt till studiestöd så länge du studerar. Här kan du läsa om hur du gör för att meddela ändringar och avbrott.

Ändra din ansökan om utbildning, bidrag och lån

Genom att logga in i Mina sidor och använda tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån kan du:

  • Meddela att du byter utbildning eller skola
  • Meddela att du läser färre antal poäng eller att din studietid har ändrats efter att du ansökte om studiemedel
  • Ändra till mer lån och bidrag
  • Ändra till mindre studiemedel för de veckor som du inte fått utbetalat

Om något händer eller ändras

Om du avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier måste du anmäla avbrottet inom en vecka. Logga in i Mina sidor och använd tjänsten Meddela studieavbrott. Då stoppas automatiskt din nästa utbetalning. Du kan också e-posta, ringa eller skicka ett brev som du skrivit under för att meddela avbrottet.

Nästa gång du söker studiemedel prövar vi dina studieresultat fram till avbrottet. Du kan ha möjlighet att lämna tillbaka studiemedel för vissa veckor och då minska ditt resultatkrav. Veckorna räknas då som outnyttjade.

Kontakta oss om dina studier

Lämna tillbaka studiemedel

Om du ångrar dig och vill lämna tillbaka studiemedel eller studiestartsstöd som du fått, måste du kontakta CSN senast 30 dagar efter utbetalningen. Om du har studiemedel kan du lämna tillbaka antingen bara lånet eller både lånet och bidraget. Lånet som du lämnar tillbaka behöver du inte betala någon ränta på.

De veckor som du lämnar tillbaka studiemedlen eller studiestarts­stödet för räknas inte som använda veckor med studiestöd. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar ut hur många veckor du använt studiemedel eller studiestartsstöd. Vi prövar inte heller studieresultaten för de veckorna.

Låna mindre eller spara veckor

Kontakta oss för att lämna tillbaka studiemedel

Om du inte anmäler ändringen

Du är skyldig att anmäla ändringar som kan påverka din rätt till studiestöd. Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med skolans uppgifter om hur mycket du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiestöd, kan du få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.

Återkrav

Filmer om ändringar och avbrott i studierna

Hjälpte den här sidan dig?