Hoppa till innehåll

2020-02-19

CSN kontrollerar inkomster för 2018

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiemedel under 2018. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.


Om du haft studiemedel under 2018 och samtidigt haft inkomster över fribeloppet, kan du ha fått för mycket studiemedel. Du kommer då att få ett brev från oss där vi ber dig visa hur din inkomst varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom vi tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket gäller för hela året. Tänk på att du måste redovisa inkomsten för hela året, även om du bara haft studiemedel för ett kalenderhalvår. Vi skickar ut breven under vecka 8-10.

Har du tjänat för mycket?

Om du haft högre inkomst än vad du meddelat CSN, kan du ha fått för mycket studiemedel. Då måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Det kallas för återkrav. Om du får ett återkrav måste du också betala ränta samt en expeditionsavgift på 100 kronor per år och återkrav.

Har du svårt att betala tillbaka hela beloppet på en gång, kan du kontakta CSN för att diskutera en betalningsplan. Tänk på att du inte kan få mer studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Har du frågor om kontrollen av inkomst?

Om du har frågor om kontrollen av inkomst kan du kontakta oss via telefon eller e-brev. Om du ringer till oss kan du beskriva ditt ärende med ordet ”inkomstkontroll” för att komma till rätt handläggare.

Har du frågor om dina inkomstuppgifter, ska du kontakta Skatteverket. CSN kan inte ändra de uppgifter vi får från dem.

Skicka intyg på inkomsten - för inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital

För att visa hur din inkomst har varit fördelad under dina studier, behöver du skicka in intyg till oss. Hur det ska intygas, kan du läsa om under de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet samt kapital här nedanför.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst (lön, semesterersättning med mera) ska du redovisa det kalenderhalvår du hade tillgång till pengarna, normalt när de betalades ut. Skicka med intyg från din arbetsgivare som underlag, till exempel lönespecifikationer.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Du kan visa din inkomstfördelningen med intyg från en revisor. Om du inte kan få ett intyg från en revisor kan du i stället visa inkomstfördelningen genom att skicka in resultatrapporter för första halvåret och för helåret. Du måste då även skicka med din självdeklaration med samtliga bilagor.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital ska du normalt fördela med hälften på varje kalenderhalvår. Om du kan visa att en större del av inkomsten ligger på det ena kalenderhalvåret, kan du göra en annan fördelning.

Har du sålt aktier, fonder eller värdepapper, kan du skicka med dokument som visar hur stor kapitalvinst du gjort och när transaktionen gjordes. Vinsten ska du redovisa enligt skattereglerna. Den är normalt skillnaden mellan vad det kostade dig att köpa värdepapperna och vad du fick för dem efter avdrag för försäljningsutgifter.

Har du sålt en bostadsrätt eller en fastighet, ska du skicka med dokument som visar hur stor vinst du gjort och när du sålde den. Detta gör du enklast genom att skicka med kopior på din självdeklaration och ditt köpekontrakt. Enligt skattereglerna är det datumet när du och köparen skrev på köpekontraktet som räknas som datum för inkomsten. Det har ingen betydelse när du får betalt eller om du och köparen har avtalat om en senare tidpunkt för äganderättens övergång.

Se exempel på fribelopp för 2018

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du fick ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått under 2018.

Om du tjänade mer än fribeloppet, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Exempel på fribelopp i kronor för 2018
Antalet veckor med studiemedel under kalenderhalvåretStudier på heltidStudier på 75 procentStudier på 50 procent
5154 272159 723165 242
10132 227143 206154 231
15110 182126 690143 220
16105 773123 386141 018
17101 364120 083138 815
1896 955116 780136 613
1992 547113 477134 411
2088 138110 173132 209
2183 729106 870130 007
2279 320103 567127 804

Hit skickar du uppgifterna

Vi har bytt postadress under året och därför står det olika postadresser i de utskick som har gått ut. Du ska skicka dina uppgifter till:

CSN Postservice
751 76 Uppsala

Du kan även skicka in uppgifterna via e-brev.

Frågor och svar

Varför måste jag redovisa inkomsten för hela året när jag bara fick studiemedel för halva året?

Varför får jag en förfrågan om min inkomst så lång tid efter att jag fått studiemedlen?

Jag har haft för hög inkomst under 2018. Hur mycket måste jag betala tillbaka?

Hjälpte den här sidan dig?
eller