Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

2020-03-23

Med anledning av coronaviruset

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.

Du får behålla ditt studiestöd om skolan stänger

Om din skola stänger på grund av coronaviruset så får du behålla ditt studiestöd. Det meddelade regeringen den 17 mars. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som du fått beslut om. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.

Regeringen har rekommenderat att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Sverige ska upphöra med undervisning i skolans lokaler och i stället gå över till undervisning på distans. Det är för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Detta innebär att de flesta studerande kommer att kunna fortsätta att studera, men hemifrån. Om din skola inte kan erbjuda undervisning på distans har du ändå rätt att behålla ditt studiestöd från CSN som du fått beslut om. Det gäller även om du studerar utomlands. Du behöver inte kontakta CSN om detta, utan vi fortsätter att betala ut studiestödet precis som vanligt.

Om dina studieresultat påverkas

Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna med det innan terminen är slut.

Om du studerar utomlands är intyg särskilt viktigt. Spara dokumentation som visar att du inte har kunnat studera under den här tiden, det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben.

Om du avbryter dina studier

Ditt studiestöd

Om du väljer att avbryta dina studier är det viktigt att du meddelar det till CSN. Tänk på att om du studerar utomlands kan du behöva få med dig intyg om dina studieresultat från skolan.

Kontakta CSN för att anmäla att du har avbrutit dina studier eller om du har ändrat dina studier och studerar på deltid. Du har inte rätt att behålla studiestödet om skolan erbjuder distansstudier och du väljer att avbryta dina studier.

Avbrott och uppehåll i studierna

Kontakta oss

Om du avbryter dina studier för att arbeta i vården

Dina inkomster

Dina inkomster från arbete i vården under våren kan påverka de studiemedel du hunnit få, innan du avbröt studierna. Om du avbryter dina studier kan du samtidigt ha högre inkomster, utan att dina studiemedel påverkas. Meddela oss om du avbryter dina studier. Du får då ett nytt beslut om studiemedel. I det nya beslutet kan du se hur mycket du kan tjäna.

Dina studieresultat

Om du har fått avbryta dina studier för att börja arbeta i vården på grund av det nya coronaviruset, kan du få svårt att klara tillräckliga studieresultat. Vi kommer att ta hänsyn till det, när du ansöker om studiemedel nästa gång. Du måste då kunna beskriva vad som har hänt. Du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som visar vilka prov och examinationer som du har missat på grund av att du avbröt studierna. Det kan vara bra att ordna med det innan skolan gör sommaruppehåll.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du anmäla det. Då kan du få behålla dina bidrag och lån. Du gör på lite olika sätt beroende på vilket studiestöd du har och om du studerar i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att du gör din anmälan redan första sjukdagen.

Studerar med studiemedel eller studiestartsstöd

Studerar du i Sverige med studiemedel eller studiestartsstöd i Sverige gör du din sjukanmälan till Försäkringskassan. Om du blir sjuk under längre tid än fjorton dagar, kräver Försäkringskassan normalt att du kan visa upp ett läkarintyg. Kontakta Försäkringskassan om du vill veta mer.

Gör en sjukanmälan hos Försäkringskassan

Studerar du utomlands gör du din sjukanmälan till CSN. Du måste kunna visa upp ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från sjukvården i studielandet eller Sverige, som visar att du har varit sjuk. Intyget kan ha utfärdats i efterhand, det måste inte vara utfärdat medan du är sjuk.

Läs mer om studiestöd vid sjukdom

Studerar med studiehjälp på gymnasiet

Är du yngre och studerar med studiehjälp på gymnasiet i Sverige, så sjukanmäler du dig till skolan.

Studerar du utanför Sverige så ska du anmäla din sjukdom till CSN. Kontakta oss eller använd blanketten "Anmälan om ändring" som du fick med ditt beslut. Skicka med ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från sjukvården, som visar att du varit sjuk.

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn är sjukt och du behöver vara hemma för vård av barn (VAB) ska du anmäla det till CSN. Du kan antingen ringa eller mejla till oss. Det är viktigt att du anmäler vård av barn redan första dagen du är hemma. Från och med den åttonde vårddagen måste du ha ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från vården som visar att ditt barn är sjukt.

Kontakta CSN

Vård av barn

Om du studerar i Sverige och blivit satt i karantän

Om det blir omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du ska hållas isolerad, sitta i karantän. Skicka då in ett intyg från läkare till CSN som styrker att du är satt i karantän och där det framgår mellan vilka datum det gäller.

Folkhälsomyndigheten kan besluta att ett visst geografiskt område ska vara avspärrat, exempelvis ditt hemområde. Du får då inte lämna området. Om en sådan situation skulle uppstå får du behålla ditt studiestöd bara om du fortsätter att studera hemifrån, på distans.

Om du studerar utomlands med studiemedel och vill resa hem

Studerar du utomlands med studiemedel och vill resa hem? I första hand kan du försöka boka om din hemresa till en tidigare avgång. Om din biljett inte går att boka om kan du söka merkostnadslån från CSN för att kunna resa hem. Om du har en studerandeförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag, för att ta reda på om försäkringen täcker kostnaderna för hemresan.

Kontakta oss så fort som möjligt om du behöver ansöka om merkostnadslån för din hemresa.

Svårt att betala tillbaka på ditt studielån

Om din ekonomi har påverkats så att du har svårt att betala på ditt studielån finns det några saker som du kan göra.

Om du tillfälligt har svårt att betala kan du flytta fram en betalning en månad. Det kan du göra i Mina sidor. Behöver du flytta fram en betalning mer än en månad så kan du kontakta oss. Enklast gör du det genom att ringa oss. Du kan också ändra till att betala varje månad i stället för en gång i kvartalet, om det underlättar för dig.

Om du har fått en lägre inkomst och därför kommer att ha svårt att betala kan du ansöka om att få betala mindre under en tid. Det kallas för nedsättning. Du kan ansöka om det i Mina sidor. Då får du fylla i din beräknade inkomst under året och utifrån det prövar CSN om du har rätt till nedsättning. Om din inkomst sedan ändras under året är det viktigt att du meddelar det till oss.

Om du saknar inkomst kan du ansöka om att få betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl. Skriv i så fall till oss och redogör för din ekonomiska situation. Enklast gör du det genom att använda vårt e-postformulär.

Läs mer

Läs mer om att betala mindre och flytta fram en betalning

Svårt att betala ett återkrav

Har du fått ett återkrav som du har svårt att betala? Då är det bäst att du ringer till oss så att vi tillsammans kan titta på en möjlig lösning.

Kontakta CSN

Svårt att betala tillbaka på ditt hemutrustningslån

Har coronaviruset påverkat din inkomst så att du har svårt att betala på ditt hemutrustningslån? Då kan du ansöka om att få betala mindre eller att inte betala något alls (anstånd) under ett kalenderår.

Läs mer om att få betala mindre på ditt hemutrustningslån

Om du är utländsk medborgare och du eller din familjemedlem blir arbetslös

Om du har svenskt studiestöd för att du är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige och du blir arbetslös, då ska du anmäla det till CSN. Anmälningsskyldigheten gäller även dig som har svenskt studiestöd som familjemedlem till en sådan person. Om den som blir arbetslös genast anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan du ha fortsatt rätt till svenskt studiestöd.

Kontakta oss

Information in other languages

Information about the Corona virus

Con motivo del coronavirus (spanska)

Warbixin xiriir la leh fayruuska loo yaqaanno [coronavirus] (somaliska)

Mer information om viruset

Du kan hitta mer information om läget i olika länder via UD:s reseinformation och du kan läsa om utvecklingen av Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats.

krisinformation.se hittar du information från myndigheter om coronaviruset.

Frågor och svar

Jag studerar med studiemedel men behöver hoppa in tillfälligt och arbeta i vården. Kan jag få ett högre fribelopp?

Just nu finns det inga undantag från reglerna om inkomster över fribeloppet utifrån situationen att studerande behöver jobba för att stärka upp vården på grund av coronaviruset. Men frågan har lyfts till regeringen.

De regler som gäller är att om du studerar på heltid med studiemedel i 20 veckor under ett kalenderhalvår är fribeloppet 91 624 kronor. Motsvarande belopp för studiestartsstödet är 75 680 kronor. Om du avbryter dina studier har du oftast haft studiestöd under kortare tid. Om du har haft studiemedel under 12 veckor är fribeloppet 128 291 kronor, och om du har haft studiestartsstöd 105 952 kronor.

Läs mer om fribelopp för 2020

Min skola kan inte genomföra prov/examensuppgift nu när den är stängd. Hur blir det med mina studiemedel?

Nästa gång när du söker studiemedel kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde genomföra ett prov under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver ha ett intyg som skolan har skrivit om detta.

Läs mer om studieresultat

Jag har fått en studieförsäkran som skolan ska skriva på, men min skola är stängd. Hur gör jag då?

Om din skola har stängt och gått över till distansundervisning så att du fortfarande studerar, ska du och din skola skriva under din studieförsäkran och skicka in den till CSN.

Om din skola inte erbjuder distansundervisning kan du själv skriva under din studieförsäkran samt skicka med någon form av dokumentation. Det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben, som visar att skolan har helt stängt och inte ger någon utbildning.

Min skola är inte stängd, men jag vill inte gå dit för jag är rädd för smitta. Påverkas mitt studiestöd då?

Om du inte vill gå till skolan på grund av att du är rädd för att bli smittad måste du kontrollera med skolan om du har möjlighet att studera hemifrån. Du behöver alltså komma överens med skolan om hur ni ska lägga upp dina studier. Om du stannar hemma utan att studera kan det påverka din rätt till studiestöd.

Regeringen har meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om skolan stänger till följd av det nya coronaviruset. De har däremot inte meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet om man själv väljer att inte gå till skolan.

Mina barns förskola eller skola har stängt och jag behöver vara hemma. Hur påverkar det mitt studiestöd?

Om du har möjlighet att studera när du är hemma, får du behålla dina bidrag och lån.

Om du inte kan studera och ditt barn är friskt så får du inte behålla dina studiemedel, som det ser ut just nu. Det medger inte reglerna. Men det pågår en politisk diskussion om att lätta på regelverket för tillfällig föräldrapenning. Om reglerna ändras så utgår vi från att det blir samma förutsättningar för studerande som för arbetstagare. Men det kan vi inte ge besked om ännu – vi får följa den politiska utvecklingen den närmaste tiden.

Om ditt barn sjukt, ska du anmäla vård av barn till oss. Då får du behålla dina bidrag och lån.

Vård av barn

Varför kräver CSN läkarintyg från åttonde vab-dagen när Försäkringskassan inte längre gör det?

Försäkringskassan och CSN har lite olika regelverk. CSN har i det här läget inte möjlighet att göra undantag från kravet på läkarintyg från åttonde vårddagen när du är hemma för vård av barn. Men vi har nyligen lyft frågan med regeringen.

Jag har praktik på en arbetsplats, så kallad VFU, men får inte vara där på grund av risk för smittspridning. Hur påverkar det mina bidrag och lån?

Du kommer få behålla dina bidrag och lån. Du behöver inte kontakta CSN. Vi kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd.

Om du inte är sjuk men ändå inte får vara på din praktikplats, prata med din skola för att se om det finns andra lösningar. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har du ändå rätt att behålla ditt studiestöd.

Om du inte får vara på din praktik på grund av att du är sjuk så ska du sjukanmäla dig. Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd anmäler du sjukdom till Försäkringskassan.

Studerar du med studiehjälp på gymnasiet anmäler du sjukdom till din skola. Om du får din sjukperiod godkänd kan du få behålla ditt bidrag under tiden som du är sjuk.

Jag studerar utomlands och blev innan regeringens besked av med mina studiemedel för att skolan stängt på grund av coronaviruset. Vad ska jag göra nu?

Om du har varit tvungen att ta en tillfällig paus från dina studier på grund av att skolan stängt, kan du ha rätt att behålla dina studiemedel. Kontakta i så fall CSN. Tänk på att spara dokumentation som styrker att skolan har stängt. Det kan till exempel vara mejl från skolan eller skärmdumpar på skolans information på webben. Läs mer under rubriken Om din skola stänger.

Om du däremot har valt att helt avbryta dina studier så har du inte längre rätt till studiemedel. Läs mer under Om du avbryter dina studier

Kontakta CSN

Jag pluggar på gymnasiet, bor inackorderad på skolorten och får inackorderingstillägg. Vad händer med bidraget från CSN när skolan är stängd?

Om du har kvar din bostad som du får inackorderingstillägg för kommer vi fortsättningsvis betala ut bidraget till dig. Om du väljer att säga upp bostaden och flytta hem, har du inte längre rätt till inackorderingstillägg.

Så anmäler du ändringar som kan påverka inackorderingstillägget

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller