Hoppa till innehåll

2020-06-11

Satsning på studiestartsstödet i coronakrisen

Regeringen och riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra på regelverket för studiestartsstödet för att underlätta för de som blivit arbetslösa under coronakrisen att studera. Under 2020 ändras villkoret för arbetslöshet, fribeloppet tas bort och budgeten för studiestartsstödet utökas. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.

Villkoret för arbetslöshet lättas upp

För att ha rätt till studiestartsstöd krävs idag att den studerande har varit arbetslös i minst sex månader under de senaste tolv månaderna. Den 1 juli ändras reglerna så att även en person som varit arbetslös kortare tid än så, kan ha rätt till studiestartsstöd.

För att ha rätt till studiestartsstöd måste personen även uppfylla övriga villkor. Det innebär till exempel att personen ska ha en kort utbildning sedan tidigare och ha stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer om villkoren för studiestartsstödet

Fribeloppet tas bort under 2020

Fribeloppet för studiestartsstödet tas bort under 2020. Det innebär att inkomster som personen har under 2020 inte kommer att påverka hur mycket studiestartsstöd hen kan få.

Budgeten för studiestartsstödet utökas under 2020

Budgeten för studiestartsstödet utökas med 142 miljoner under 2020. Det motsvarar 1 500 helårsstudieplatser eller cirka 4 500-6 000 studerande.

De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2020

De ändrade reglerna och den utökade budgeten gäller från och med den 1 juli 2020. Det är först då som CSN kan börja pröva ansökningarna utifrån de ändrade reglerna och den utökade budgeten.

Hjälpte den här sidan dig?