Hoppa till innehåll

2020-09-29

Palla skolan – en kampanj om bidrag och skolk

Många gymnasieelever har inte koll på vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag om de skolkar. Detta kan få stora konsekvenser både för eleven själv och för familjen. Därför kör CSN nu kampanjen Palla skolan för att öka kunskapen hos gymnasieeleverna.

Om en gymnasieelev har upprepad ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN. Då stoppas utbetalningarna av studiebidraget och eventuella andra bidrag från CSN. Om eleven redan har hunnit få utbetalningar som gäller för den här perioden, så måste hen betala tillbaka de pengarna. Även andra bidrag som familjen har kan dras in, till exempel bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Detta är något som få elever har kunskap om.

Med kampanjen Palla skolan vill CSN på ett lättsamt sätt informera om konsekvenserna av skolk och samtidigt uppmuntra eleverna att gå till skolan. Eftersom det finns många olika anledningar till skolk, så kan eleven själv välja hur hen vill bli tilltalad – via pepp, varning eller hjälp. Kampanjen sprids i sociala medier.

Pallar du inte att gå till skolan idag? Hänvisning till pallaskolan.se

Kampanjen kördes första gången 2019 och fick bra spridning i sociala medier. Innehållet i kampanjen har tagits fram tillsammans med gymnasieelever på fyra olika gymnasieskolor och i samverkan med Skolverket, Försäkringskassan och Kronofogden.

Till pallaskolan.se

Hjälpte den här sidan dig?
eller