Hoppa till innehåll

2021-06-29

Slopat fribelopp inom studiemedlen under hela 2021

Riksdagen och regeringen har nu beslutat att slopa inkomstgränsen (fribeloppet) för studiemedel under hela 2021 på grund av coronapandemin.

Det innebär att om du arbetar och studerar under den här tiden, så kommer dina inkomster inte att påverka hur mycket bidrag och lån du kan få. Det gäller även inkomster av kapital och näringsverksamhet.

Men tänk på att om du arbetar i december 2021 och lönen betalas ut i januari 2022 så kommer januarilönen att räknas som inkomst för det första kalenderhalvåret 2022. Den kan alltså påverka din rätt till studiemedel under våren 2022.

Den 1 augusti träder reglerna ikraft, men gäller från och med den 1 juli. Det innebär att det är först från och med den 1 augusti som kan CSN börja fatta beslut utifrån att fribeloppet är borttaget för andra halvåret 2021.

Fribeloppet för studiestartsstödet är inte borttaget.

Har du redan fått ett beslut om mindre studiemedel på grund av din inkomst?

Du som redan har fått ett beslut för hösten där dina studiemedel har minskats på grund av dina inkomster, behöver inte göra något. Du kommer att få ett nytt beslut i mitten av augusti, där vi bortser från dina inkomster.

Om du har fått helt avslag på din studiemedelsansökan för hösten 2021 på grund av dina inkomster, kan du göra en ny ansökan till CSN. Då prövar vi din ansökan utifrån att fribeloppet är borttaget under hösten.

Fribelopp

Hjälpte den här sidan dig?