Jump to content

2021-10-25

Förslag att räntan på studielånen ska höjas

Regeringen har föreslagit att räntan på studielånen ska höjas med cirka 0,5 procentenheter från och med 2023. Förslaget är nu under utredning och väntas beslutas under 2022.

Studielåneräntan baseras idag enbart på statens upplåningskostnad. Det innebär att staten står för kostnader för studielån som inte betalas tillbaka. Det vill regeringen justera och föreslår ett påslag på studielåneräntan från och med 2023 som ska täcka dessa kostnader.

Genom att minska statens kostnad för studielån som inte betalas tillbaka, frigörs pengar till annat som regeringen vill införa.

Räntan på studielånen sätts idag ned med 30 procent för att motsvara det skatteavdrag för räntor som finns inom skattelagstiftningen. Denna räntesubvention ska vara kvar enligt regeringens förslag.

Lär mer i regeringens pressmeddelande

I samband med förslaget fick CSN ett utredningsuppdrag som ska redovisas under våren. CSN har nu lämnat in den första delrapporten till regeringen.

Delrapport Förslag till ny räntemodell Pdf, 712 kB. (Pdf, 712 kB)

Delrapport 2 - Uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån Pdf, 550 kB. (Pdf, 550 kB)

Frågor och svar – om det beslutas att räntan ska höjas

Hur stor blir höjningen?

Det vet vi inte än. Regeringen har tidigare nämnt att höjningen föreslås bli cirka 0,5 procentenheter, men det är fortfarande under utredning.

Regeringen tar ett beslut om studielåneräntan varje år.

Hur mycket mer måste jag betala tillbaka varje månad om räntan höjs?

Eftersom procentsatsen inte är bestämd än så går det inte att svara på exakt. Här kan du se två räkneexempel, om påslaget blir 0,5 procentenheter. I exemplen har vi räknat på samma ränta (0,55) under hela återbetalningstiden.

Exempel

För en genomsnittlig låntagare som studerat på eftergymnasial nivå med en skuld på 190 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad räntekostnad på studielånet med cirka 40 kronor i månaden om återbetalningstiden är 23 år.

Exempel

För en genomsnittlig låntagare som studerat på utbildning som är fem år och med en skuld på 315 000 kronor skulle förändringen innebära en ökad räntekostnad på studielånet med cirka 70 kronor i månaden om återbetalningstiden är 25 år.

Hur påverkar det här mig som studerar?

Storleken på studiemedlen påverkas inte av räntehöjningen, däremot påverkar räntan hur mycket du ska betala tillbaka. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade.

Jag har tagit studielån innan räntan höjs, gäller räntehöjningen mig?

Ja, alla som har studielån hos CSN påverkas av en eventuell räntehöjning. Regeringen bestämmer vad räntan ska vara inför varje år och gäller alla.

Undantaget är om du har ett lån som du tog innan 1989, det lånet har ingen ränta utan räknas upp med ett så kallat regleringstal i stället.

Jag vill betala av mitt lån helt innan räntan höjs. Hur gör jag?

Om du vill betala av ditt studielån ska du ringa eller mejla till oss och meddela när du vill göra inbetalningen. Då räknar vi ut exakt vilken summa du ska betala.

Vad händer om jag får svårt att betala tillbaka studielånet?

Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av att du har låg inkomst eller att du har synnerliga skäl, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det kallas för nedsättning.

Hur har räntan sett ut för studielånen tidigare år?

Här kan du se hur räntan på studielånen har varit de senaste tio åren.

Ränta och avgifter

Hjälpte den här sidan dig?