Jump to content

2022-08-09

Räntan på studielån kan bli högre 2023

Ett förändrat ränteläge i världen och ett förslag från regeringen om en ny räntemodell kan medföra att räntan på studielån höjs 2023. I år ligger studielåneräntan på 0 procent.

I slutet av varje år fastställer regeringen kommande års ränta på studielånen. Räntan beräknas utifrån statens upplåningskostnad de senaste tre åren. När ränteläget i världen går upp så ökar statens upplåningskostnad och därmed också räntan på studielånen. Enligt CSN:s prognos kommer räntan att höjas från 0 procent 2022 till 0,14 procent 2023.

Regeringen har också föreslagit en ny räntemodell för studielån som kan medföra en höjning med cirka 0,5 procentenheter från och med 2023. Den höjda räntan ska finansiera de kreditförluster som staten gör när studielån inte betalas tillbaka. Idag står staten för de kostnaderna. Förslaget är under utredning och ska beslutas under 2022. Förslaget gäller studielån som är tagna efter 1988.

Vad innebär det i praktiken?

Om regeringens förslag om den nya räntemodellen går igenom och CSN:s prognos om uppräkningen av studielåneräntan stämmer blir räntan 0,64 procent 2023. I praktiken innebär det att en låntagare som har en skuld på 166 000 kronor skulle få ökade räntekostnader med 88 kronor per månad jämfört med 2022.
- Studielånet är fortsatt mycket fördelaktigt jämfört med många andra lån, säger Jan Söderholm, ekonomichef på CSN.

Ränta under de senaste åren

2013: 1,3 %, 2014: 1,2 %, 2015: 1,0 %,  2016: 0,6 %,  2017: 0,34 %,  2018: 0,13 %,  2019: 0,16 %,  2020: 0,16 %, 2021: 0,05 %, 2022: 0,0 %, 2023: prognos 0,64 %

Här kan du se studielåneräntan för de senaste åren. Observera att stapeln för 2023 ännu bara är en prognos.

Frågor och svar – om det beslutas att räntan ska höjas

Hur påverkar det här mig som studerar?

Storleken på studiemedlen påverkas inte av räntehöjningen, däremot påverkar räntan hur mycket du ska betala tillbaka. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade.

Jag har tagit studielån innan räntan höjs, gäller räntehöjningen mig?

Räntehöjningen gäller alla som har studielån som är tagna efter 1988.

Lån som är tagna innan 1989 har ingen ränta utan räknas upp med ett så kallat regleringstal i stället. De lånen påverkas inte av räntehöjningen.

Vad händer om jag får svårt att betala tillbaka studielånet?

Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av att du har låg inkomst eller att du har synnerliga skäl, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det kallas för nedsättning.

Nedsättning av studielånet

Jag vill betala av mitt lån helt innan räntan höjs. Hur gör jag?

Om du vill betala av ditt studielån ska du ringa eller mejla till oss och meddela när du vill göra inbetalningen. Då räknar vi ut räntan fram till dess så att du vet exakt vilken summa du ska betala.

Det kostar inget extra att slutbetala lånet.

Hjälpte den här sidan dig?