Hoppa till innehåll

Om att jobba på CSN

Är du nyfiken på att jobba hos oss? Här kan du läsa om de förmåner du har som anställd på CSN samt hur rekryteringsprocessen går till. Du kan också se hur det fungerar om du vill göra ditt examensarbete hos oss.

Väx, utmanas och utvecklas hos oss

Utbildning är en av sakerna som tar oss framåt i livet. På CSN administrerar vi det svenska studiestödet. Vi bidrar till att förverkliga människors drömmar och mål. Varje dag.

På CSN jobbar vi med ständiga förbättringar, vi ser och tar ansvar för helheten, vi visar respekt och tillit för varandra och vi har kundens fokus i allt vi gör.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsglädjen hos våra medarbetare är viktig för oss. Som anställd på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet.

Vi vill ge alla medarbetare möjligheten att växa och utmanas.

CSN är i ständig utveckling, och det är också alla vi som jobbar här.

Välkommen till CSN!

Förmåner

Som CSN-anställd erbjuder vi dig olika förmåner:

 • Kompetensutveckling
 • Flexibla arbetstider utifrån verksamhetens krav och behov
 • Semester - antalet semesterdagar varierar med åldern
 • Till och med det år du fyller 29 år: 28 dagar
 • Från och med det år du fyller 30 år: 31 dagar
 • Från och med det år du fyller 40 år: 35 dagar
 • Avtalstimmar - utöver din semester har du möjlighet att ta ut ytterligare 32 lediga timmar
 • Grupplivförsäkring – statligt anställda omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som du är statligt anställd.
 • Stöd till friskvårdsaktiviteter
 • En avlönad friskvårdstimme under arbetstid varje vecka.
 • Subventionerad friskvård upp till  2 000 kronor per år.
 • Massage - CSN betalar halva kostnaden. Vi kallar det friskvårdsmassage för att skilja det från den massage som kan ges i rehabiliteringssyfte vid sjukdom. Erbjudandet gäller fem gånger per halvår.
 • Behandling hos naprapat eller kiropraktor - CSN betalar halva kostnaden.
 • Löneutfyllnad vid sjukdom, dag 15-90 (80 procent från Försäkringskassan, 10 procent från CSN)
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet - under föräldraledigheten betalar Försäkringskassan ut 80 procent av lönen i föräldrapenning i 360 dagar. CSN ersätter med ytterligare 10 procent för dessa dagar. Det innebär att ersättningen under det första året du är föräldraledig är 90 procent av lönen, även om du har en lön som är högre än gränsen för basbeloppet.
 • Rätt att gå ned i arbetstid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Stöd vid verksamhetsförändring - trygghetsavtal
 • Delpension - möjlighet att ansöka om delpension från 61 års ålder
 • Läkarvård och läkemedel - ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och läkemedel.

Så är vi organiserade

Vår rekryteringsprocess

CSN tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmetod genom hela processen där fokus ligger på de kompetenser och egenskaper som tjänsten kräver. Vår bedömning görs objektivt och utifrån de kvalifikationer som framgår av annonsen.

Ansökan

Du ansöker via vårt digitala rekryteringsverktyg. I din ansökan bifogar du ditt CV samt svarar på ett antal frågor som är kopplade till den tjänst du söker. Svaren på dessa frågor utgör en del av bedömningen av din lämplighet för tjänsten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.   

Intervju

Intervjuer kan ske fysiskt eller via video. Om du blir kallad till en fysisk intervju på annan ort än där du bor kan du ha rätt till ersättning för rese- och boendekostnad, kontakta rekryterande chef för mer information.  

Arbetsprov och tester

CSN använder för vissa tjänster arbetsprov som en del i rekryteringsprocessen.

Ett arbetsprov kan vara utformat på olika sätt och utföras på egen dator eller på plats i CSN:s lokaler.

CSN tillämpar för närvarande inte personlighets- eller begåvningstester.

Referenser

CSN tar referenser på de kandidater som gått vidare efter intervju. Vi använder oss av digital referenstagning.

Offentlighet

Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är offentliga. CSN kan på begäran därmed komma att behöva lämna ut handlingar så som exempelvis ansökningshandlingar.

Inom staten kan beslut om att anställa överklagas till Statens överklagande­nämnd. Information om beslut i anställningsärenden anslås på vårt huvudkontor på Norra Tjärngatan 2 i Sundsvall. På sidan Tillsatta tjänster kan du se vilka beslut som anslås och när. 

Jämställdhet och mångfald

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Våra yrken

På CSN arbetar cirka 1 200 anställda inom fler än 30 olika yrken. De flesta av våra medarbetare arbetar som studiestödsutredare, men vi har även flera andra olika yrkesroller. Nedan ser du samtliga.

In- och Utbetalningsavdelningen:

 • Studiestödsutredare
 • Controller
 • Verksamhetsutvecklare

Rättsavdelningen:

 • Verksjurist
 • Utredare
 • Analytiker

IT-avdelningen:

 • IT-arkitekt
 • Systemutvecklare
 • IT-specialist
 • Drifttekniker
 • Supporttekniker
 • Systemtekniker
 • Databasadministratör
 • Teknikspecialist
 • Verksamhetsutvecklare IT
 • Controller
 • Projektledare
 • Utredare

HR:

 • HR-specialist
 • HR-administratör
 • Lönecontroller

Ekonomi:

 • Ekonomihandläggare
 • Assistent
 • Registrator
 • Upphandlare

Staben för utveckling och kommunikation:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetscontroller
 • Kommunikatör
 • Grafisk formgivare
 • Språkvårdare
 • Pressekreterare
Uppdaterad: 2022-11-15
Hjälpte den här sidan dig?