Hoppa till innehåll

Tillsatta tjänster

 • Anslagsdatum: 2022-12-01
  Studiestödsutredare till Stockholm Anställning/tjänst: Studiestödsutredare
  Antal tillsatta tjänster: 8
  Avd/kontor/enhet: Stockholm
  Diarienummer: HR/2022:126
  Anslås: Från 2022-12-01 till 2022-12-22
 • Anslagsdatum: 2022-11-30
  Systemutvecklare Anställning/tjänst: Systemutvecklare
  Antal tillsatta tjänster: 4
  Avd/kontor/enhet: IT-tjänsteutveckling, IT-avdelningen
  Diarienummer: HR/2022:106
  Anslås: Från 2022-11-30 till 2022-12-21
 • Anslagsdatum: 2022-11-21
  Studiestödsutredare till Sundsvall Anställning/tjänst: Studiestödsutredare
  Antal tillsatta tjänster: 14
  Avd/kontor/enhet: Kontor Sundsvall
  Diarienummer: HR/2022:127
  Anslås: Från 2022-11-21 till 2022-12-12

Överklaga beslut om anställning

Du som berörs av ett anställningsbeslut och tycker att CSN har fattat fel beslut kan överklaga det till Statens överklagande­nämnd. Skriv vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha. Skicka ditt överklagande till CSN HR-avdelningen, 851 82 Sundsvall. Ditt överklagande ska ha kommit in till oss senast tre veckor från dagen beslutet anslagits. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagande­nämnd. När Statens överklagande­­nämnd prövat ditt ärende skickar de ett beslut till dig.

Har du frågor om anställningsbeslut eller att överklaga anställningsbeslut är du välkommen att kontakta CSN:s HR-avdelning.