Hoppa till innehåll

Bestämmelser i beslut

Har du fått ett beslut från oss?

Här hittar du hänvisningar till de bestämmelser som ligger till grund för beslutet.

Välj vilket område du vill läsa mer om. Du får då hänvisningar till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller specifikt för det området.

Studiemedel

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiemedel? Eller har du fått ett beslut om återkrav? Då hittar du alla hänvisningar du behöver här. Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för studiemedel.

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig. Har du exempelvis fått avslag på din studiemedelsansökan på grund av att du är för gammal, ska du klicka på länken Åldersgränser för att få mer information.

Lagrumshänvisningar till bestämmelser

Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Antal veckor med studiemedel
Grundskolenivå
Gymnasienivå
Eftergymnasial nivå
Studier på olika utbildningsnivåer
Merkostnadslån
Rätt till merkostnadslån
Dubbel bosättning
Distansstudier
Resor vid studier inom Sverige eller Norden
Resor vid studier i utlandet
Resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling
Personförsäkring vid studier i utlandet
Undervisningsavgifter
Resor och logi vid studie- och praktikresa
Musikinstrument
Andra kostnader
När studiemedel inte får lämnas eller tas emot (samordning med studiemedel)
Obetalda årsbelopp och obetalda återkrav när du studerar med studiemedel
Obetalda årsbelopp
Obetalda återkrav
Sjukdom samt vård av barn och närstående när du studerar med studiemedel
Studiemedel under sjukdom vid studier i Sverige
Studiemedel under sjukdom vid studier utomlands
Tillfällig vård av barn
Vård av närstående
Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden när du studerar med studiemedel
Studiemedelsbelopp
Studiebidrag
Det högre bidraget
Tilläggsbidrag (för dig som har barn)
Studielån
Studieresultat när du studerar med studiemedel
När prövar CSN inte studieresultat?
Vilka studieresultat prövar CSN?
Antal poäng du måste klara för att få studiemedel igen
Grundskole- och gymnasienivå
Eftergymnasial nivå
Eftergymnasial nivå utomlands
Studietakt och studietid när du studerar med studiemedel
Komvux
Folkhögskolor
Universitet och högskolor
Övriga utbildningar
Studietid vid studier utomlands
Studier vid olika utbildningar
Utbildningar som ger rätt till studiemedel
Utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel
Utbildningar inom Norden (utlandsstudier)

3 kap. 22 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Gymnasienivå utanför Norden (utlandsstudier)
Eftergymnasial nivå utanför Norden (utlandsstudier)
Utbildningar inom hälso- och sjukvård utanför Norden (utlandsstudier)

12 kap. 18 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster) (pdf, 859 kB)

Trafikflygarutbildning utanför Norden (utlandsstudier)

12 kap. 19 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster) (pdf, 859 kB)

Språkkurser utanför Norden (utlandsstudier)

12 kap. 12a, 14-15 och 17 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster) (pdf, 859 kB)

Utbytesstudier (utlandsstudier)
Distansstudier (utlandsstudier)

12 kap. 8 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster) (pdf, 859 kB)

Åldersgränser för att ha rätt till studiemedel
Nedre åldersgräns
Övre åldersgräns - studiebidrag

3 kap. 3 § Studiestödslagen (1999:1395)

Övre åldersgräns - studielån
Återkrav av studiemedel
Återkrav till följd av för hög inkomst
Återkrav till följd av andra orsaker
Överklaga beslut om studiemedel

Lagar, förordningar och föreskrifter

De lagar, förordningar och föreskrifter som styr beviljningen av studiemedel är:

Studiestartsstöd

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiestartsstöd? Eller har du fått ett beslut om återkrav? Då hittar du alla hänvisningar du behöver här. Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för studiestartsstöd.

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig.

 

När studiestartsstöd inte får lämnas eller tas emot (samordning med andra ersättningar)
Obetalda årsbelopp och obetalda återkrav när du studerar med studiestartsstöd
Sjukdom samt vård av barn och närstående när du studerar med studiestartsstöd
Annat studiestöd de senaste åren
Tilläggsbidrag till studiestartsstöd (för dig som har vårdnaden om barn under 18 år)
Utbildningar som ger rätt till studiestartsstöd
Återkrav av studiestartsstöd
När studiestartsstöd ska återkrävas m.m.

34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Avgifter för administrativa kostnader i samband med återkrav

33 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Lagen (2017:527) om studiestartsstöd innehåller bestämmelser om vem som kan få studiestartsstöd. Lagen innehåller också bestämmelser om beräkning av stödet, studiestartsstöd under sjukdom och ledighet samt övriga förutsättningar för stödet.

Förordningen (2017:532) om studiestartsstöd innehåller kompletterande bestämmelser om studiestartstödet.
I förordningen finns det bland annat närmare bestämmelser om målgruppen för studiestartsstöd och förutsättningarna för stödet och om ansökan och beslut om studiestartsstöd. Förordningen innehåller även bestämmelser om uppgiftsskyldighet för myndigheter, läroanstalter och de studerande samt om fastställande av en kommuns resursram.

Studiehjälp

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiehjälp? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande lag, förordning och föreskrift styr besluten om studiehjälp:

Återbetalning

Det är delvis olika bestämmelser som styr besluten om återbetalning beroende på när du tagit ditt lån. I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet.

Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det lån som är aktuellt för dig. På nästa sida väljer du typ av beslut och bestämmelse. Besluten kan exempelvis handla om nedsättning, avskrivning och administrativa avgifter.

Hemutrustningslån

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får hemutrustningslån? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande förordning och föreskrift styr besluten om hemutrustningslån:

Rg-bidrag

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får Rg-bidrag? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande förordning och föreskrift styr besluten om Rg-bidrag:

TUFF

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får TUFF-ersättning? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande förordning och föreskrift styr besluten om TUFF-ersättning:

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-06-28
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller