Hoppa till innehåll

Bestämmelser i beslut för återbetalning av lån för studier taget före 1989

Har du fått ett beslut från oss som rör din återbetalning?

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa vår motivering till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig.

Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för lån före 1989 (studiemedel).

Lagrumshänvisningar till bestämmelser

Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Avgiftsgräns
Avskrivning
Avskrivning av studiemedel beviljade före 1984 och särskilt vuxenstudiestöd beviljat före 1989
Avskrivning av studiemedel beviljade mellan den 1 januari 1984 och den 31 december 1988
Avskrivning p.g.a. ålder
Avskrivning p.g.a. dödsfall
Avskrivning p.g.a. sjukdom eller handikapp
Avskrivning av belopp p.g.a. vård av handikappat barn
Avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl
Betalningsplan för återkrav
Inkomst
Nedsättning
Ansökan
Avgiftsunderlag
Avgiftsgräns
Nedsättning med hänsyn till inkomst
Nedsättning med hänsyn till studier
Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl
Nedsättning tills vidare
Flerårig nedsättning med hänsyn till sjukdom
Nedsättning av slutligt årsbelopp
Nedsättning av kvarstående avgift
Återbäring av årsavgift
Påminnelseavgift
Slutlig avgift
Ansökan
Slutlig avgift
Bosatt utomlands
Kvarstående avgift
Tilläggsavgift
Överskjutande belopp
Nedsättning av slutligt årsbelopp
Nedsättning av kvarstående avgift
Återbetalning av inbetald kvarstående avgift
Tilläggsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift första avgiftsåret
Fortsatt beräkning av årsavgift
Återbetalningen börjar

8 kap. 2 § första stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster) (pdf, 3 MB)

Återbetalningstid
Återbetalningen slutar

Lagar, förordningar och föreskrifter

Följande lagar, förordningar och föreskrifter styr återbetalning av lån före 1989:

Både avseende studiestödslagen och studiestödsförordningen finns övergångsbestämmelser i senare lag- och förordning.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2019-02-21
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller