Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Du som har fått en påminnelseavgift på grund av att autogirodragningen inte gjordes korrekt den 28 december kommer få den avgiften automatiskt borttagen.
Läs mer...

2016-03-16

Lägre andel studerande upplever att ekonomin är bra

Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny återkommande undersökning från CSN.

Samtidigt mår de flesta studerande bra. Kvinnor som studerar upplever oftare än män olika former av hälsobesvär.

CSN har för femte gången gjort en stor enkätundersökning för att undersöka de studerandes ekonomiska och sociala situation.

67 procent av de studerande säger att de har en ganska bra, bra eller mycket bra ekonomisk situation. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med resultatet 2013.

- Äldre studerande och studerande med barn är mindre nöjda med sin ekonomi. De studerande generellt säger också att det ekonomiska stödet från anhöriga minskar. Vi bedömer att det spelar in i bedömningen av den egna ekonomin, säger Madelene Wikstén, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Studiemedlen har höjts

Studiemedlen har förutom de årliga förändringarna i förhållande till kostnadsutvecklingen höjts vid fyra tillfällen de senaste tio åren: 2006, 2010, 2011 och 2015. Även tilläggsbidraget till studerande med barn har höjts.

- Mot denna bakgrund är det lite förvånande att upplevelsen av den ekonomiska situationen har försämrats. Nu går vi vidare och analyserar för att hitta ytterligare förklaringar, säger Madelene Wikstén.

Tre fjärdedelar av de studerande med studiemedel (bidrag och lån) säger att studiemedlet täcker mer än 75 procent av deras levnadsomkostnader. Även den nivån är lägre än tidigare.

Andelen som arbetar ökar

43 procent säger att de jobbar vid sidan av studierna, vilket är en ökning jämfört med 2013. Fribeloppet höjdes både 2011 och 2014. Fribeloppet är den nivå en studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras.

- Vi bedömer att fribeloppshöjningen kan förklara att fler arbetar. Samtidigt vet vi sedan tidigare att fribeloppet har relativt liten effekt för hur de studerande arbetar, säger Madelene Wikstén.

De flesta studerande mår bra

Sju av tio studerande uppger i undersökningen att de mår bra eller mycket bra. Andelen av de studerande som säger att de mår bra är något lägre än för resten av befolkningen.

- Många studerande upplever besvär som trötthet eller stress. Kvinnliga studerande upplever sådana besvär betydligt oftare än män, säger Madelene Wikstén.

För mer information: Madelene Wikstén, utredare CSN, 060-146372, 070-2782745.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551

Fakta om undersökningen

Resultatet bygger på svar från drygt 6 000 personer. Undersökningen genomfördes under hösten 2015. Det här är den femte undersökningen av samma slag. De tidigare genomfördes 2007, 2009, 2011 och 2013. CSN har ställt frågor till studerande på komvux, folkhögskola, högskola, universitet och yrkeshögskolan.

Studerandes sociala och ekonomisk situation 2015 (pdf, 2 MB)

Tabellbilaga 2015 webb (pdf, 3 MB)

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tack för ditt svar!

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul