Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

2016-06-02

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd

Regeringen föreslår ett nytt studiestartsstöd. Stödet ska omfatta cirka 15 000 personer och föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Syftet med det nya förslaget är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov och därmed stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet vänder sig till arbetslösa i åldern 25-56 år med stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.

Studiestartsstödet ska kunna lämnas till den som har varit arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader. Stödet får inte lämnas till den som har fått studiemedel under de tre senaste åren

Högst 50 veckor

Studiestartsstödet föreslås vara ett rent bidrag. Det ska uppgå till 2 104 kronor per vecka vid heltidsstudier, eller 8 416 kronor per fyraveckorsperiod. Studiestartsstödet föreslås alltså vara något lägre än studiemedelsnivån, som är 2 476 kronor per vecka eller 9 904 kronor per fyraveckorsperiod.

Studiestartsstödet ska även kunna lämnas för deltidsstudier om 50 eller 75 procent av heltid och högst i 50 veckor.

CSN föreslås administrera det nya stödet

Enligt förslaget ska CSN administrera det nya stödet. Kommunen ska besluta om den studerande tillhör målgruppen för satsningen. Kommunens beslut ska skickas till CSN. CSN ska därefter pröva om den studerande uppfyller övriga villkor, och besluta om och betala ut stödet. Det nya studiestartsstödet föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

Vad händer nu?

Det är viktigt att poängtera att studiestartsstödet är ett förslag från regeringen. Regeringen har nu skickat ut förslaget på remiss, till myndigheter och andra som kan beröras av förslaget. När svarstiden har gått ut, kommer regeringen med stöd av svaren att arbeta fram en proposition med förslag till bestämmelser om ett nytt studiestartsstöd. Riksdagen får därefter besluta om förslagen i propositionen.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul