Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

2016-12-02

Kvinnor som studerar mer försiktiga att ta studielån än män

Kvinnor som studerar med studiemedel är mer avvaktande till att ta studielån jämfört med män. Samtidigt arbetar kvinnor oftare än män vid sidan av studierna för att slippa ta studielån. Det visar en ny rapport om jämställdheten bland studerande från CSN.

Män med studiemedel är mindre påverkade av att ta studielån än kvinnor. Det är framför allt äldre kvinnor som säger att de påverkas av att studielånen ska betalas tillbaka.

- Kvinnor försöker betydligt oftare än män hålla nere sin skuldsättning, bland annat genom arbete vid sidan av studierna. Män anger oftare att de tar studielån som de egentligen inte behöver för att klara sitt uppehälle, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Kvinnor bättre på att betala tillbaka

Kvinnor betalar in en högre andel av det belopp som debiteras när de börjat betala tillbaka på studielånen. CSN bedömer att det kan vara en spegling av kvinnors mer försiktiga attityd till låntagande.

Kvinnor upplever i allmänhet att studiesituationen är bättre jämfört med män. En bidragande orsak kan vara att kvinnor oftare än män upplever att de får stöd i sina studier från familj och vänner.

- Samtidigt upplever kvinnor i mycket högre utsträckning hälsobesvär som går att relatera till stress och oro. Det finns ett samband mellan kvinnors höga krav på sig själva, ett upplevt högt studietempo och upplevelsen av hälsobesvär i form av stress och oro. Män tycks ställa lägre krav på sig själva eller upp­lever åtminstone inte att dessa krav påverkar dem och deras studier negativt, säger Carl-Johan Stolt.

Upplever mer hälsoproblem

Studerande kvinnor upplever i betydligt högre utsträckning att de har fysiska besvär under studietiden - ont i nacke, rygg, axlar och skuldror.

Syftet med CSN:s rapport att öka förståelsen av studier och studiestödet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten bygger på en enkätundersökning som besvarades av cirka 6 800 studerande.

Läs rapporten Studerande kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation (pdf, 1 MB)

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare CSN:s utvärderings- och statistikkontor, 070-341 85 14.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-119 65 51.

Fakta CSN:s undersökning:

Låntagande och återbetalning av studielån

71 procent av männen som tar studiemedel lånar. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 68 procent.

69 procent av männen anger att de inte påverkas av att lånet ska betalas tillbaka. Motsvarande siffra för kvinnorna är 65 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män är störst bland dem som är 35 år eller äldre. Av dessa anger 71 procent av männen att de är opåverkade av återbetalningen av lånet. Av kvinnorna i denna åldersgrupp anger 62 procent att de inte påverkas av att lånet ska betalas tillbaka.

Upplevelse av hälsobesvär

81 procent av kvinnorna har svarat ja på frågan om de ofta känner sig stressade. Motsvarande siffra för männen är 63 procent.

62 procent av kvinnorna har svarat att de ofta har ont i rygg/nacke/axlar/skuldror. Motsvarande siffra för männen är 36 procent.

Valet att studera

Av kvinnor som har studerat med studiemedel anger 48 procent att de inte, eller troligen inte, hade börjat studera utan studiemedel. Motsvarande andel bland männen är 43 procent.

Arbete vid sidan av studierna

50 procent av kvinnorna jobbar vid sidan av studierna. 42 procent av männen arbetar vid sidan av studierna.

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul