Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Syftet är att underlätta för dig som exempelvis behöver gå in och arbeta inom vården och för dig som blivit arbetslös och nu vill börja studera. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

2019-12-19

Myndigheter intensifierar samarbetet för att motverka missbruk av välfärds­systemet

Mötets fokus var att utbyta lägesbilder och att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.

Arbetet kommer nu att drivas vidare i fem arbetsgrupper med deltagare från olika myndigheter. Arbetsgrupperna ska under våren ta fram förslag på ytterligare konkreta åtgärder som myndigheterna kan göra tillsammans. Det är Försäkringskassan som samordnar arbetet.

De fem arbetsgrupperna har olika inriktningar:

 • Fullt ut använda lagen om underrättelseskyldighet
 • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter
 • Utveckla gemensamma riskanalyser
 • Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott
 • Se över möjligheterna till en mer sammanhållen identitetsförvaltning

CSN kommer att medverka i två av arbetsgrupperna; Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott.
- Vi ser fram emot att jobba med de här uppdragen. Vi behöver samverka för att komma åt det missbruk som finns av välfärdssystemen, säger Charlotta Hansén, controller på CSN och myndighetens representant på mötet.

Arbetsgrupperna ska redovisa vad de kommit fram till på nästa myndighetsgemensamma möte som planeras äga rum under april 2020.

Detta nya myndighetssamarbete kommer att komplettera den myndighetssamverkan mot brott som redan finns.

För mer information, kontakta Klas Elfving, pressekreterare på CSN, 076-119 65 51

Deltagande myndigheter

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • CSN
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Åklagarmyndigheten
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller