Hoppa till innehåll

2019-08-12

Studiestödsnyttjandet 2018

CSN har redovisat statistik över hur stor andel av de studerande som använde studiestöd andra halvåret 2018. Statistiken visar att andelen som har studiestöd av dem som studerar vid folkhögskola minskar. För de övriga skolformerna är andelarna i stort sett oförändrade. Att en lägre andel av dem som studerar vid folkhögskola har studiestöd beror bland annat på att de studerande har blivit äldre och på att många studerar på deltid. Äldre och deltidsstuderande är två grupper som har studiestöd i lägre utsträckning än andra studerande.

Hjälpte den här sidan dig?
eller