Hoppa till innehåll

2020-12-22

Uppdrag att utreda vissa frågor om
körkorts­lån

Centrala studiestödsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera hanteringen av körkortslån. Bakgrunden är att regeringen har konstaterat att den anvisade låneramen inte utnyttjas fullt ut. CSN har försökt att identifiera eventuella administrativa hinder
genom dels en kundenkät, dels samråd med trafikskolor, Arbetsförmedlingen,Trafikverket, Transportstyrelsen och Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). CSN har identifierat vissa problem och tagit fram förslag för att förenkla och effektivisera hanteringen.

Hjälpte den här sidan dig?