Hoppa till innehåll

2021-08-23

Statistik över studiestödsnyttjandet 2020

CSN redovisar varje år andelen av alla studerande inom olika skolformer som har studiestöd. Den senaste statistiken gäller andelen som hade studiestöd under hösten 2020. Statistiken visar att andelen studerande som hade studiestöd ökade inom samtliga redovisade skolformer och inom de flesta kategorier (kön, ålder, utbildning, studietakt). Ökningen hänger samman med att fribeloppet för inkomst var slopat under 2020. Att fler haft sämre möjligheter att arbeta vid sidan av studierna på grund av den pågående pandemin kan också ha bidragit till att andelen studerande som tog studiemedel ökade.

Hjälpte den här sidan dig?