Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Arbetar på trafikskola

CSN behöver uppgifter från din trafikskola för att kunna betala ut körkortslån till eleven. Trafikskolan ska rapportera att eleven är inskriven på trafikskolan och har ett godkänt körkortstillstånd, och sedan rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning.

Vad är körkortslån?

Från och med den 1 september 2018 kan vissa arbetslösa söka lån hos CSN för kostnader i sin körkortsutbildning. Man kan som mest låna 15 000 kronor och lånet betalas ut i delbelopp.

Det statliga körkortslånet är en del i regeringens satsning för att minska arbetslösheten.

Du kan läsa mer om reglerna för körkortslån på csn.se/korkortslan.

Förbered för körkortslånet på din trafikskola

För att kunna rapportera uppgifter till CSN behöver du som är trafikskolechef skriva under ett avtal. Avtalet kommer att finnas i tjänsten Körkortslån på csn.se/partner. Du loggar in i tjänsten med din e-legitimation. Där ska du också tilldela behörighet till dem som ska använda tjänsten fortsättningsvis, för att rapportera uppgifter till CSN. Enklast är att göra det på en gång när du skrivit under avtalet.

Tjänsten Körkortslån öppnar den 1 september 2018

Rapportera uppgifter om elever med körkortslån

Din trafikskola rapporterar uppgifter om de elever som har körkortslån från CSN. Det gör ni i tjänsten Körkortslån som öppnar den 1 september 2018. Använd din e-legitimation för att logga in.

Rapportera inskrivning

Du börjar med att bekräfta att eleven är inskriven på trafikskolan och att hen har ett giltigt körkortstillstånd. Det gör du direkt när eleven berättar att hen har ansökt om körkortslån och fått sitt beslut från CSN. Du kan inte rapportera inskrivning förrän eleven har fått sitt beslut från CSN. Om du gör det kommer du att få ett felmeddelande i tjänsten.

När du har rapporterat uppgifterna kan eleven begära ut sin första utbetalning som ska täcka de inledande kostnaderna i körkortsutbildningen. Utbetalningen sker alltså i förskott, så att eleven ska kunna betala för kommande kostnader på trafikskolan.

Rapportera i tid!

Det är viktigt att du rapporterar inskrivning i tid. Här kan du se vad som gäller beroende på om eleven skriver in sig i samband med att hen får beslutet om körkortslån från CSN, eller om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får beslutet.

  • Om eleven skriver in sig på trafikskolan i samband med att hen fått sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter inskrivning.
  • Om eleven redan är inskriven på trafikskolan när hen får sitt beslut om körkortslån: Rapportera till CSN senast tre dagar efter att eleven informerat trafikskolan om att hen har ett beslut om körkortslån.
Rapportera kostnader

Du ska löpande rapportera de kostnader som eleven har i sin körkortsutbildning, till exempel kostnader för körlektioner och riskutbildning. Du ska rapportera senast tre dagar efter att eleven betalat en kostnad. När du har rapporterat in kostnaderna kan eleven begära en ny utbetalning, och CSN kan betala ut pengar. Vi betalar ut tre delbelopp på 5 000 kr, allt eftersom du rapporterar in elevens kostnader.

Du får endast rapportera kostnader som körkortslånet kan användas till. Det kan användas till:

  • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
  • introduktionsutbildning
  • teoriutbildning
  • körlektioner
  • riskutbildning
  • hyra av fordon från godkänd trafikskola.

CSN betalar ut delbeloppen när eleven har kommit upp i kostnader för en viss summa. Den här tabellen beskriver vad som krävs för respektive utbetalning.

Skriv tabellbeskrivning här


Då kan eleven begära utbetalning

Belopp som betalas ut

Delbelopp 1

När trafikskolan meddelat CSN att eleven är inskriven

5 000 kr

Delbelopp 2

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på 4 300 kr

5 000 kr

Delbelopp 3

När trafikskolan/Trafikverket meddelat CSN att eleven haft kostnader på ytterligare 5 000 kr dvs. totalt 9 300 kr

5 000 kr

 

Rapportera datumet då kostnaden uppstod

Du ska koppla varje kostnad till det datum då kostnaden uppstod. Det innebär att om eleven hade en körlektion den 1 september ska du rapportera den kostnaden med datumet 1 september, även om du inte rapporterar förrän någon dag senare. Ett annat exempel är om eleven köper utbildningsmaterial den 5 september. Då ska det datumet kopplas till den kostnaden.

Du kan rapportera flera kostnader i taget, men tänk på att koppla varje kostnad till rätt datum.

CSN kan bara betala ut pengar för de kostnader som du rapporterar in. Om du dröjer med att rapportera, får eleven vänta på sin utbetalning.

Behörighet till Körkortslån

För att rapportera i tjänsten Körkortslån behöver du behörighet. Behörigheterna administreras av trafikskolechefen på din trafikskola, och det kan göras direkt i tjänsten Körkortslån. Vänd dig till trafikskolechefen om du inte har behörighet att rapportera.

För dig som är trafikskolechef

För att kunna använda tjänsten Körkortslån behöver du som är trafikskolechef skriva under ett samverkansavtal. Avtalet hittar du i tjänsten Körkortslån när du loggar in första gången. När du skrivit under avtalet kan du lägga in de personer som ska ha behörighet att rapportera till CSN. Tänk på att du även behöver lägga till en behörighet på dig själv, om du ska rapportera uppgifter till CSN.

Om du som är trafikskolechef inte är behörig firmatecknare för trafikskolan behöver du ha en skriftlig fullmakt eller en liknande handling som visar att du har rätt att underteckna avtalet för trafikskolans räkning. Fullmakten ska kunna visas upp för CSN om CSN begär det.

CSN gör kontroller mot Transportstyrelsen om vem som är trafikskolechef. Om din trafikskola byter trafikskolechef är det viktigt att ni meddelar de ändrade uppgifterna till Transportstyrelsen.

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-07-05
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul