Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Frågor och svar med anledning av coronaviruset – för dig som arbetar på skolor

Här samlar vi frågor och svar till dig som arbetar på skolor och har frågor om hur studiestödet påverkas av situationen med coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

Nyhetsbrev och information till studerande

Här hittar du det senaste nyhetsbrevet (2020-03-17) till skolor, kommuner, myndigheter.

Alla studerande och återbetalare kan hitta löpande information längst upp på alla sidor. Med anledning av coronaviruset

Du hittar information om studiestödet och coronaviruset på fem andra språk; engelska, arabiska, somaliska, persiska och spanska,

Se informationen under Languages

Studiebidrag för gymnasiestudier

Studieomfattning

Vår skola kommer inte kunna erbjuda distansundervisning för heltidsstudier. De studerande som läst på heltid fram till dess, förlorar de studiebidraget under tiden distansundervisningen bedrivs?

Nej, även om skolan erbjuder distansundervisning som inte riktigt motsvarar heltidsstudier, ska studierna fortsatt räknas som heltid.

Vi har deltidsstuderande på vår skola. Ska de också räknas som heltidsstuderande under den tid som vi erbjuder distansstudier som inte motsvarar heltid?

Nej, de ska inte räknas som heltidsstuderande. De fortsätter att följa sin studieplan för deltidsstudier.

Ogiltig frånvaro - skolk

Ska vi sluta att rapportera skolk när undervisningen bedrivs i form av distansutbildning?

Nej, men vi har förståelse för att skolan måste vara mer flexibel i sina bedömningar gällande skolk under den här tiden. Om skolan har någon form av närvarokontroll kan ogiltig frånvaro fortsätta att rapporteras till CSN.

Hur ska skolan bedöma ogiltig frånvaro när utbildningen bedrivs i form av distansstudier?

Det är upp till skolan att bedöma när en studerande är ogiltigt frånvarande från den undervisning som erbjuds på distans. Vissa skolor har upprop via webben varje dag, andra skolor ger lektioner via nätet och gör i samband med det en närvarokontroll. Om skolan gör bedömningen att en studerande är ogiltigt frånvarande, kan frånvaron räknas som skolk. Det är viktigt att de studerande får information om hur de ska rapportera sin närvaro för att slippa få ogiltig frånvaro.

Vår skola har ingen möjlighet att ha en aktivitets- eller närvarokontroll under den tid som de studerande läser på distans. Hur gör vi då?

I de fallen bör utgångspunkten vara att skolan får förutsätta att de studerande är aktiva i tillräcklig omfattning. Skolan bör då rapportera de studerande som heltidsstuderande.

Om vår skola måste stänga helt och vi inte kan bedriva distansundervisning, vad händer då med de studerande som innan stängningen var inrapporterade till er som skolkande?

I de undantagsfall skolan stänger helt och inte kan erbjuda någon form av utbildning bör utgångspunkten vara att skolan ska rapportera gymnasieeleverna som heltidsstuderande. Det gäller även för studerande som innan stängningen var inrapporterade till CSN med ogiltig frånvaro. Den studerande kan rimligen inte skolka från lektioner som inte bedrivs.

För att lägga tillbaka en studerande på heltid lägger du ett slutdatum på perioden med ogiltig frånvaro. Så länge skolan är stängd ska eleverna vara inrapporterade som heltidsstuderande. Om skolan återupptar sin undervisning i någon form rapporteras en ny period med ogiltig frånvaro.

Lärlingsersättning

Hur blir det för de som läser med lärlingsersättning? Har de också rätt till fortsatt stöd om skolan bedriver distansundervisning?

Ja, om skolan fortsätter sin undervisning, men på distans, så kommer lärlingsersättningen att betalas ut som vanligt.

Inackorderingstillägg

Vi har studerande som bor inackorderade på skolorten. Vad händer med deras inackorderingstillägg när studierna nu bedrivs på distans?

Om den studerande har kvar sin bostad som hen får inackorderingstillägg för kommer vi att fortsätta att betala ut inackorderingstillägget. Om den studerande väljer att säga upp bostaden och flytta hem, har hen inte längre rätt till inackorderingstillägg.

Praktik

Vi har studerande som är ute på praktik (APL) som nu inte får vara på sin praktikplats på grund av risk för smittspridning på arbetsplatsen. Vad händer med deras studiebidrag?

Om den studerande inte är sjuk, men ändå inte får vara på sin praktikplats, bör skolan se om det finns andra lösningar i form av distansstudier. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har de studerande ändå rätt att behålla sitt studiebidrag.

Får den studerande inte vara på sin praktik på grund av att hen är sjuk så ska sjukanmälan göras som vanligt.

Komvux

Vi har deltidsstuderande på vår skola. Ska de räknas som heltidsstuderande under den tid som vi erbjuder distansstudier som inte motsvarar heltid?

Nej, de ska inte räknas som heltidsstuderande. De fortsätter att följa sin studieplan för deltidsstudier.

Studiemedel för studier på Komvux, folkhögskola, högskolenivå med flera

Vi har pausat undervisningen och kan inte erbjuda distansundervisning. Ska vi ändå skriva under blanketten Studieförsäkran/skolans intygande?

Om ni inte kan erbjuda en alternativ utbildningsform ska ni inte heller skriva under studieförsäkran.
Den studerande däremot skriver under sin studieföräkran som vanligt, men behöver bifoga något som styrker att skolan inte kan erbjuda distansstudier. Här fungerar exempelvis ett mejl bra eller någon annan form av dokumentation från skolan om inställda studier. Det behöver inte vara ett formellt intyg.

Vi har distansundervisning. Hur kan vi skriva under blanketten Studieförsäkran/skolans intygande när de studerande inte är på plats?

För att den studerande ska kunna få ut sina pengar krävs att både den studerande och skolan intygar att studierna har påbörjats. Ni kan skanna och maila blanketten Studieförsäkran/skolans intygande till varandra för underskrift. Ni kan som alternativ skicka ett intyg till den studerande där ni intygar att den studerande påbörjat sina studier.

Ska vi rapportera att elever har påbörjat studier trots att skolan är stängd?

Om skolan erbjuder alternativ utbildning (exempelvis fjärr- eller distansutbildning) så ska ni intyga vilka studerande som har påbörjat sina studier. Det gör ni genom att registrera dem på vanligt sätt.

Om ni inte kan erbjuda alternativ utbildning ska ni inte heller intyga att någon har påbörjat studier. Dessa studerande kommer dock att få behålla sina studiemedel ändå. De studerande ska i så fall lämna in sin studieförsäkran som vanligt tillsammans med ett intyg eller annat underlag som visar att skolan inte kan erbjuda studier i annan form.

Vi har studerande som har slut på veckor med studiemedel. Kan de få fler veckor för att avsluta sina studier?

CSN kommer att göra en generös bedömning. Den tid som den studerande utnyttjat sina studiemedel, men inte kunnat läsa på grund av att skolan inte kunnat erbjuda distansundervisning, kommer att räknas bort. Det är därför viktigt att ni vid behov kan intyga under vilken tid eller antal veckor uppehållet var aktuellt. Det görs lämpligen med ett intyg till den studerande som hen sedan kan skicka in tillsammans med ansökan nästa gång hen ansöker om studiemedel.

CSN har också möjlighet att ta hänsyn till att studerande blivit försenade i sina studier, på grund av att fjärr- och distanslösningar inte har fungerat som tänkt. Även i dessa fall kommer den studerande behöva skicka in en förklaring och intyg till CSN, som visar vad som har hänt.

Vad gör vi om prov och examinationer är inställda och det påverkar den studerandes resultat?

Här kan det bli aktuellt med ett intyg från skolan för att styrka att den studerande inte kunnat göra sitt prov eller sin examination. Bristande studieresultat på grund av att den studerande inte kunnat göra ett prov eller en examination under ordinarie provtillfälle, är en sådan omständighet som CSN kan ta hänsyn till.

Vad gäller vid utbytesstudier?

Om ni har studerande som väljer/tvingas att åka hem så bör ni först se om det finns möjlighet att erbjuda andra studier. Om den studerande istället kan börja läsa andra kurser eller delkurser i Sverige, ska hen meddela ändringen till CSN.

Om det inte är möjligt att erbjuda andra studier kommer den studerande ändå att få behålla sina studiemedel. Däremot finns det en risk att hen saknar studieresultat vid nästa ansökningstillfälle. Då behöver den studerande kunna styrka att inga andra studier kunde ges under den aktuella perioden.

Vi har studenter som inte kan genomföra sin VFU/praktik. Vad gäller för dem?

Försök i första hand att erbjuda en annan lösning, som att flytta om i studieplanen och istället ge andra kurser och delkurser. Detta för att undvika att tiden till examen förlängs. Om det inte är möjligt att erbjuda andra kurser eller delkurser, skriv ett intyg till den studerande som styrker detta. De studerande kommer då ändå att få behålla sitt studiestöd.

Det innebär också att praktiken behöver göras vid ett annat tillfälle. Läs mer under ”vi måste förlänga studietiden” för hur ni hanterar dessa.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-03-27
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller