Jump to content

Möter personer som är nya i Sverige

Möter du personer som är nya i Sverige i ditt arbete? Här får du en sammanställning av det material som CSN har på olika språk.

För den som är ny i Sverige

Sidorna Ny i Sverige riktar sig till flyktingar och gode män till ensamkommande barn. Där finns kortfattad information om våra olika studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Det finns även en film. Sidorna och filmen är översatta till nio olika språk.

Ny i Sverige

Informationsmaterial

I Blankettbeställningen kan du beställa informationsmaterial från CSN, bland annat informationsblad på flera olika språk. Du kan också ladda hem dem från sidan Blanketter.

Material om rätten till svenskt studiestöd

Faktablad om rätten till studiestöd för utländska medborgare

Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare - faktablad Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB) (nr 4146)

Faktablad om reglerna för utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige.

Finns på svenska, bosniska, kroatiska, serbiska, franska, spanska, ryska, polska, thailändska, tyska, arabiska, persiska, finska, engelska.

Film om rätten till svenskt studiestöd

I filmen reder vi ut om man har rätt till svenskt studiestöd, även om man inte är medborgare i Sverige.

Material om studiehjälp

Informationsblad om studiebidrag

Bidrag från CSN för studier på gymnasiet Pdf, 138 kB. (Pdf, 138 kB) (nr 1632)

Informationsblad för utländska medborgare, flyktingar.

Finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja.

Faktablad om studiehjälp

Studiehjälp - faktablad från CSN Pdf, 111 kB. (Pdf, 111 kB) (nr 1027)

Finns på svenska och engelska.

Instruktionsfilm om att ansöka om extra tillägg, arabiska

I filmen instruerar vi hur den studerande ska göra för att fylla i ansökan om extra tillägg.

Material om studiemedel

Informationsblad om studiemedel

Studiemedel från CSN för studier (bidrag och lån) Pdf, 121 kB. (Pdf, 121 kB) (nr 2443)

Informationsblad för utländska medborgare, flyktingar.

Finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja.

Film om studiemedel för studier i Sverige

Film om studiemedel.

Finns på svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska, spanska.

Filmerna finns även under Languages, under respektive språk.

Filmer där en handläggare berättar vad som är viktigt att tänka på om studiemedel

Material om studiestartsstöd

Informationsblad om studiestartsstöd

Studiestartsstöd vid arbetslöshet Pdf, 94 kB. (Pdf, 94 kB) (nr 2813)

Informationsblad för utländska medborgare, flyktingar.

Finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja.

Filmer där en handläggare berättar vad som är viktigt att tänka på om studiestartsstöd
Uppdaterad: 2022-09-09
Hjälpte den här sidan dig?