Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Du som har fått en påminnelseavgift på grund av att autogirodragningen inte gjordes korrekt den 28 december kommer få den avgiften automatiskt borttagen.
Läs mer...

2017-08-28

Studerande under 20 år kan ansöka om extra bidrag

Studerande på gymnasiet som läser på heltid får studiebidrag till och med vårterminen det år de fyller 20. Men det finns också andra bidrag som går att söka som ett komplement till studiebidraget, exempelvis lärlingsersättning för den som går en lärlingsutbildning och extra tillägg för den vars familj har låga inkomster.

Den studerande kan få extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning till och med vårterminen det år han eller hon fyller 20 år. Vi vet att det finns studerande som har rätt till dessa bidrag, men som inte söker dem. Vi vill därför informera om vilka möjligheter som finns.

Extra tillägg

Om den studerandes familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni kan den studerande ansöka om extra tillägg.

Läs mer om Extra tillägg

Inackorderingstillägg

En studerande som läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än hemorten, ska i regel söka bidrag för boendet och resorna hos hemkommunen. En studerande som läser på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola som inte finns på hemorten kan söka inackorderingstillägg hos CSN.

För att få inackorderingstillägg från CSN måste den studerande uppfylla följande villkor:

  • Programmet och den nationella inriktning den studerande läser får inte finnas på hemorten.
  • Den studerande skulle få resa minst två timmar per dag mellan föräldrahemmet och skolan, om han eller hon bodde kvar hemma.
  • Den studerande studerar på heltid och går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.

Läs mer om inackorderingstillägg

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning är ett bidrag för måltider och resor som den studerande kan få när han eller hon är lärling på en arbetsplats. För att få lärlingsersättning måste den studerande gå på en gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan där delar av utbildningen är på en arbetsplats. Den studerande måste ha ett utbildningskontrakt för att kunna få lärlingsersättning. Det är ett avtal mellan den studerande, skolan och arbetsplatsen där den studerande har sin lärlingsplats.

Läs mer om lärlingsersättning

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på vår webbplats. Där finns också mer information om bidragen Ansökan om extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning för läsåret 2017/18 ska ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2018.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev för rapportörer på gymnasieskolor - augusti 2017

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul