Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Du som har fått en påminnelseavgift på grund av att autogirodragningen inte gjordes korrekt den 28 december kommer få den avgiften automatiskt borttagen.
Läs mer...

2017-11-23

Flyktingar har stort behov av studiestöd

Flyktingars behov av studiestöd är stort och det är viktigt med personligt anpassad information för att undvika problem. Det visar en statistikstudie som CSN har gjort om hur studiestödet fungerade för studerande med flyktingstatus under 2015-16.

Få lånar trots låga inkomster

Flyktingar som studerar med studiemedel har normalt lägre inkomster vid sidan av studiestödet än övriga studerande. Men trots det väljer få att ta studielån.
- En förklaring till den låga lånebenägenheten bland flyktingar kan vara att det inte finns en tradition att ta lån för studier på samma sätt som för de svenskfödda. De får också ofta det högre bidraget för sina studier på grundskole- eller gymnasienivå, säger Sofia Lennerth, utredare på CSN.

Många har rätt till extra tillägg

Rapporten visar att 73 procent av de flyktingar som studerar på gymnasiet med studiehjälp får det extra tillägget som familjer med låg inkomst kan få. Detta kan jämföras med 19 procent av övriga utländska medborgare och 1 procent av svenska medborgare.

Högre andel som får återkrav

En högre andel flyktingar på gymnasieskolan får sin studiehjälp indragen på grund av ogiltig frånvaro, jämfört med övriga studerande. Det är också fler som avbryter sina studier. En naturlig följd av det är att de också oftare får återkrav av studiehjälp jämfört med övriga studerande.

Även flyktingar som studerar med studiemedel får oftare återkrav, jämfört med övriga studerande. Men det har främst att göra med att de i större utsträckning läser på lägre utbildningsnivåer. Oavsett bakgrund är det fler som får återkrav på grundskole- och gymnasienivå än på eftergymnasial nivå. Under 2015 var det 15 procent av flyktingarna med studiemedel som fick sitt återkrav överlämnat till Kronofogden, jämfört med 10 procent av övriga studerande med studiemedel.

CSN arbetar med att förbättra informationen

På CSN pågår ett arbete för att förbättra informationen för flyktingar.
- Vi måste ge nyanlända i Sverige bra förutsättningar så att de kan genomföra sina studier och gå vidare till arbetslivet. Det är en mycket olycklig start för en person som är ny i Sverige att hamna med sina skulder hos Kronofogden. Här är samverkan med skolor och andra partner också viktigt, säger Eva Rummel, verksamhetsutvecklare på CSN.

Fakta om studien

Rapporten har tagits fram utifrån studiestödsstatistik som visar hur studerande med flyktingstatus använder studiestöden studiehjälp och studiemedel. Den är baserad på flyktingar och övriga studerande med studiehjälp under läsåret 2015/2016 och de med studiemedel under året 2015.

Artikel i CSN:s nyhetsbrev nr 10 - 2017

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul