Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Du som har fått en påminnelseavgift på grund av att autogirodragningen inte gjordes korrekt den 28 december kommer få den avgiften automatiskt borttagen.
Läs mer...

2017-11-27

Många avslag inom studiestartsstödet

CSN har studerat avslagsbesluten inom studiestartsstöd. Många avslag beror på att de sökande varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen men inte varit helt arbetslösa under denna tid.

Under perioden den 2 juli – 19 november 2017 har drygt 1200 personer ansökt om studiestartsstöd. CSN har varit tvungen att avslå en hög andel av dessa för att de sökande inte uppfyller kravet på arbetslöshet. För att ha rätt till studiestartsstöd måste arbetslösa sökande ha varit helt arbetslösa under en sexmånadersperiod. De sökande har ofta varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under sex månader, men inte varit helt arbetslösa under hela denna tid.

De många avslagen på grund av detta kan bero på flera saker, exempelvis att det lokala samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kring rekrytering av sökande inte kommit igång än. Det kan också vara så att de som rekryterar till studiestartsstödet inte känner till att det endast är arbetslösa i Arbetsförmedlingens kategori ”Öppet arbetslösa”, det vill säga de som är helt arbetslösa som tillhör målgruppen för stödet.

- För den som har tagit hjälp av kommunen att ansöka om studiestartsstöd har steget till att utbilda sig varit större än för många andra som överväger utbildning. Ett avslag för dem kan sannolikt innebära att steget blir ännu större. Därför ar det viktigt att vi kommer tillrätta med det här så fort som möjligt, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Ett sätt att komma åt problemet är att hitta former för lokal samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

- Har man fungerande samverkansformer för rekryteringen av studerande, kan kommunen säkerställa direkt att den sökande faktiskt uppfyller arbetslöshetsvillkoret, avslutar Joacim Strömblad.

Stödmaterial om rekryteringsprocessen

Vill du veta mer om vägen från rekrytering till studier till utbetalning av studiestartsstöd? CSN tog under våren 2017 fram en bild som visualiserar den sökandes process. Här hittar du en uppdaterad version av bilden. Skriv gärna ut den och använd som stöd i ditt arbete.

Studiestartsstöd - från första information till utbetalning

Villkor för att få rätt till studiestartsstöd

För att få rätt till studiestartsstöd måste den sökande uppfylla ett antal villkor. Arbetslöshetsvillkoret är ett av dem. Här sammanfattas arbetslöshetsvillkoret i tre punkter:

  • Den sökande ska ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under minst sex sammanhängande månader.
  • Den sökande ska dessutom ha varit arbetslös, alternativt varit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i etableringsinsatser.

Det är alltså inte tillräckligt att ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under sex månader.

  • Den sökande måste ha varit helt arbetslös. Sökande som varit deltidsarbetslösa, som sökt arbete men samtidigt har haft en tim- eller behovsanställning eller som har varit förhindrad att söka arbete på grund av sjukdom eller föräldraledighet tillhör till exempel inte målgruppen för studiestarstsstöd.

Artikel i CSN:s nyhetsbrev nr 10 - 2017

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul