Hoppa till innehåll

2018-05-24

Nytt från och med 1 juli 2018

Det är en del belopps- och regeländringar som börjar gälla för studier från och med den 1 juli. Här får du en kort sammanfattning över de större ändringar som är på gång.

Höjning av bidragsdelen inom studiemedlen

Studiemedlens bidragsdel höjs med 68 kronor per vecka eller med 272 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Höjningen gäller studier från och med den 1 juli 2018. Syftet är att stärka de studerandes ekonomiska situation och jämna ut fördelningen mellan bidrag och lån.

Se belopp för studiemedel i Sverige och utlandet

Höjning av studiebidraget för unga på gymnasiet

Studiebidraget som gymnasiestuderande i åldern 16-20 år kan få höjs från 1 050 kr per månad till 1 250 kr per månad. Höjningen träder ikraft den 1 juli 2018, men gäller studier från och med den 1 mars 2018. Det innebär att den som studerar under mars och senare kommer att få en retroaktiv utbetalning av de höjda beloppen efter den 1 juli.

Den studerande, eller den som är betalningsmottagare, kommer inte att få något nytt beslut med anledning av det höjda beloppet. Ni får därför gärna hjälpa till att sprida den här informationen.

Läs mer om höjningen av studiebidraget

Högre bidrag för de som läst introduktionskurser på gymnasiet

Från och med den 1 juli 2018 kan studerande som läst ett introduktionsprogram på gymnasiet få rätt till det högre bidraget inom studiemedlen. Det gäller studerande i åldern 20-24 som utan uppehåll fortsätter att studera på programmet eller fortsätter sina studier på komvux eller folkhögskola. Syftet är att öka antalet som fullföljer sin gymnasieutbildning. CSN började pröva ansökningar enligt det nya regelverket den 3 april.

Läs mer om det högre bidraget

Högre bidrag för studerande på KPU

Regeringen har beslutat att alla studerande vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen ska få studiemedel med en högre bidragsdel. På så sätt vill regeringen förbättra möjligheterna för personer med tidigare akademisk utbildning att ställa om till läraryrket. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer om det högre bidraget för studerande på KPU

Nya regler om merkostnadslån för undervisningsavgift

Det blir ett maxbelopp per vecka som studerande kan låna till undervisningsavgift, till skillnad från idag då den studerande vanligtvis har ett maxbelopp för hela sin studietid som hen själv kan fördela. De nya reglerna gäller för studier som börjar från och med 1 juli 2018. Den som tidigare studerat med studiemedel kan under en övergångsperiod få låna enligt de gamla reglerna.

Läs mer om beloppen för lån till undervisningsavgift

Nya belopp för lån till resor vid utlandsstudier

Den som studerar utomlands kan ansöka om lån för att resa till och från studielandet. Det lånebeloppet ändras från och med den 1 juli 2018. Det blir två olika maxbelopp – ett för studier inom EU/EES och Schweiz och ett för övriga länder. Tidigare har det varit olika belopp för varje land. I praktiken innebär det ett högre lånebelopp för de flesta länder, men för vissa länder blir lånebeloppet lägre, till exempel för resor till Australien och Schweiz. Syftet med ändringen är att göra det mer enhetligt och lättöverskådligt.

Läs mer om belopp för lån till resor

Ändrade regler om utländska utbildningar

Bestämmelserna kring vilka utländska utbildningar som ska ge rätt till studiemedel förtydligas. Syftet är att minska risken för att studiemedel används för utbildningar i oroliga områden, eller att studiemedel lämnas för utbildningar som till exempel har icke-demokratiska värderingar.

Läs mer på regeringens webbplats

Artikel i CSN:s nyhetsbrev nr 5 - 2018

Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller