Hoppa till innehåll

2018-06-12

Studiestöd från CSN vid sjukskrivning på halvtid

Från och med den 1 juli kan studerande med vissa sjukdomstillstånd vara sjukskriven på halvtid och få ta del av CSN:s trygghetsregler vid sjukdom. Det gäller personer som har en sjukdom där de riskerar att få en eller flera längre sjukperioder. Idag krävs att den studerande är sjukskriven på heltid för att kunna ta del av trygghetsreglerna.

Vad är CSN:s trygghetsregler vid sjukdom?

En studerande som blir sjuk och inte kan studera kan få behålla sitt studiestöd under sjukperioden. Dessutom räknar CSN bort de veckorna när vi prövar studieresultaten. När det gäller studiemedel räknas inte heller veckorna som använda och lånedelen kan skrivas av vid en längre sjukperiod.

Vilka har rätt till studiestöd vid sjukskrivning på halvtid?

För att ha rätt till studiestöd och trygghetsregler vid sjukskrivning på halvtid måste den studerande

  • i grunden studera på heltid (bortsett från sjukskrivningen)
  • ha en väldokumenterad sjukdom där hen riskerar att få en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod
  • ha fått sjukperioden godkänd av Försäkringskassan.

Vad behöver den studerande göra?

Den studerande behöver:

  1. göra en sjukanmälan till Försäkringskassan på en blankett som från och med den 1 juli finns att ladda ner på deras webbplats
  2. skicka ett läkarutlåtande till Försäkringskassan som visar att hen har en sjukdom med risk för en eller fler längre sjukperioder.

Vid utlandsstudier anmäler den studerande sjukdom direkt till CSN.

Mer på gång för att förbättra tryggheten för studerande

Förutom den förändring i reglerna som detta innebär, har regeringen även tillsatt en utredning som ska ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande som blir sjuka. Slutbetänkandet ska vara klart senast den 31 augusti 2018. Ett delbetänkande lämnades till regeringen i februari 2018.

Läs delbetänkandet på regeringens webbplats


Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller