Uppgifter för beräkningar
Beräkningar om hur din återbetalning kan se ut, gör vi utifrån den ränta du har valt att använda. I uträkningen används samma ränta för alla år.

Om du väljer att logga in, hämtar vi dina uppgifter från vårt system vid varje uträkning.